Schots parlement verwerpt Brits wetsvoorstel over de brexit

Schots parlement verwerpt Brits wetsvoorstel over de brexit
Schots parlement verwerpt Brits wetsvoorstel over de brexit

Het Schotse parlement heeft vandaag een Brits wetsvoorstel over de EU-uitstap verworpen, wat kan leiden tot een constitutionele crisis. Met 93 tegen 30 stemden de Schotse afgevaardigden na een levendig debat tegen het wetsontwerp van de regering in Londen. Met de stemming kunnen de Schotse parlementsleden de wet niet tegenhouden, maar het belooft op politiek vlak voor bijkomende problemen over de brexit tussen Londen en Edinburgh. Het is de eerste keer dat het Schotse parlement een wet uit Londen naar de prullenbak verwijst. De wet moet de basis leggen om het Europees recht in Groot-Brittannië uit de weg te ruimen en tegelijkertijd alle EU-regels in nationaal recht omzetten. Daarmee wil Londen voorkomen dat op de dag van de brexit zelf chaos ontstaat.

De regering in Edinburgh wil dat zoveel mogelijk sectoren die momenteel door Brussel worden geregeld, overgaan naar de wetgevende bevoegdheid van de regionale overheden, vooral wat betreft landbouw en visserij. De meerderheid van de afgevaardigden in Edinburgh is niet tevreden over de huidige plannen van Londen.De Conservatieve premier Theresa May mag echter ook nog een hoop problemen verwachten uit de eigen rangen. De Lords in het Hogerhuis hebben de voorbije weken aan de wet over de EU-uitstap nog een dozijn amendementen toegevoegd. Volgens hen moet Groot-Brittannië onder andere deel blijven uitmaken van de douane-unie en de Europese interne markt.

Met spanning wordt uitgekeken wanneer het wetsontwerp weer in het Lagerhuis ter tafel ligt. Daar beschikt May slechts over een flinterdunne meerderheid en dreigt er een opstand van de pro-Europese parlementsleden in haar eigen fractie.

Bron: Belga