Leuvense studenten voeren actie tegen plannen voor hervorming academiejaar

Leuvense studenten voeren actie tegen plannen voor hervorming academiejaar
Leuvense studenten voeren actie tegen plannen voor hervorming academiejaar

Een honderdtal studenten van de KU Leuven hebben vanmorgen op initiatief van de Studentenraad aan het rectoraat in de Naamsestraat een korte, ludieke actie gevoerd tegen de plannen van de beleidsploeg van rector Luc Sels tot hervorming van het academiejaar. Steen des aanstoots is het feit dat Sels de huidige juni-examens wil opschuiven naar mei en de tweede zit al een maand later in juni voorziet, in plaats van augustus nu. De studenten hingen aan het rectoraat een veelkleurige poster op waarin ze hun standpunt over het beleidsplan, dat Sels vorige week bekendmaakte, uiteenzetten. Ze uitten hierbij niet alleen kritiek op de geplande hervorming van het academiejaar, maar ook op het feit dat er met hun standpunten onvoldoende rekening wordt gehouden.

“Medebestuur en inspraak zijn onder rector Sels een holle doos geworden”, zeggen de studenten. Na een gesprek met de rector, waarin hij volgens de studenten beloofde dat de Onderwijsraad nog zal geconsulteerd worden over de voorstellen, werd de actie na een uur afgeblazen.

“De voorziene tijdspanne tussen de examenperiode en de tweede zit is veel te kort. Er moet daar minstens een moment van rust voorzien worden waarin men de batterijen kan opladen”, zegt Axel Vanmeulder, studentenvertegenwoordiger in de Academische Raad.

De studenten zijn er van overtuigd dat de doelstellingen die Sels met deze hervorming nastreeft, meer activerende werkvormen, het vermijden van uitstelgedrag en het hebben van de nodige ruimte voor eventuele heroriëntering, ook kunnen gerealiseerd worden binnen de huidige kalender. Volgens hen zijn hiertoe vooral meer mankracht en middelen nodig.

Bron: Belga