SDG: Het internet kan levens veranderen

SDG: Industrie, innovatie en infrastructuur
AFP

Miljarden mensen hebben geen toegang tot elektriciteit, sanitair of internet. Nochtans creëren investeringen in infrastructuur meer welvaart.

In de minst ontwikkelde landen is de basisinfrastructuur ondermaats. Wereldwijd hebben 2,6 miljard mensen geen toegang tot elektriciteit, 2,5 miljard mensen moeten het doen zonder sanitaire basisvoorzieningen, 800 miljoen mensen zonder toegang tot zuiver water en 1 à 1,5 miljard zonder een goede telefoonverbinding.

Meer dan 4 miljard mensen hebben geen toegang tot internet. Een verbinding met het wereldwijde web kan voor hen een rijke bron van kennis en informatie zijn en zo bijdragen tot innovatie en ondernemerschap.

In België heeft 82% van de bevolking een internetverbinding, wat een goede score is. Toch hebben veel mensen niet de nodige digitale vaardigheden. Bovendien vallen sommige groepen uit de boot. Zo heeft 33,4% van de laagopgeleiden vrouwen nog nooit gebruik gemaakt van internet, tegenover 25,5% bij de mannen.

Vooral de verkeersdrukte is een belangrijk werkpunt voor ons land. Om de overvolle wegen te ontlasten, is een shift naar meer openbaar vervoer en fietsgebruik noodzakelijk. Momenteel wordt de auto (en motor) gebruikt voor zo’n 76% van het totale transport in ons land. De Verenigde Naties mikken tegen 2030 op 65% en op lange termijn moet dat zelfs dalen naar 50%.

Ook investeringen in onderzoek zijn een belangrijke motor voor economische groei. Ze worden bij de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen dan ook in één adem genoemd met investeringen in infrastructuur en industrie. België spendeert bijna 2,5% van het bbp aan onderzoek en ontwikkeling. Dat is meer dan het Europees gemiddelde van 2%, maar minder dan de doelstelling van 3% die de EU tegen 2020 wil bereiken.

“We beseffen niet hoeveel waarde onze oude toestellen hebben”

Wat is ‘urban mining’?
Marjolein Scheers: “Bij urban mining worden metalen niet ontgonnen via mijnbouw, maar worden ze gerecycleerd uit elektronische toestellen die we gebruiken in het dagelijks leven. We halen bijvoorbeeld metalen uit printplaten van computers, gsm’s en katalysatoren van auto’s.”

Om welke metalen gaat het?
“We kunnen zeventien verschillende metalen recycleren. Het gaat bijvoorbeeld om goud, zilver en koper. De materialen worden eerst samengesmolten, waarna we de metalen er stap voor stap uithalen. Uit 35.000 gsm’s halen we ongeveer één kilo goud en heel wat andere metalen.”

Kunnen we nog beter recycleren?
“Momenteel wordt slechts een klein deel van de elektronische toestellen ingezameld. Zeker kleinere toestellen worden wel eens over het hoofd gezien. Mensen staan er niet altijd bij stil hoeveel waarde daar nog inzit. In een smartphone zit nog ongeveer 1 à 1,5 euro aan herbruikbare metalen.”

Ik heb nog een oude gsm liggen, wat doe ik daar best mee?
“Je oude gsm’s en andere elektronische toestellen kan je binnenbrengen in het containerpark of bij een recyclepunt van Recupel.”

De metaalslakken die overblijven na de recyclage, zouden onze waterlopen vervuilen, blijkt uit onderzoek waarover Apache berichtte. Hoe valt dat te rijmen met duurzame doelstellingen?
“Slakken van Umicore in Hoboken worden al vele jaren gebruikt in dijkverstevigingswerken. Daarvoor hebben we toelating van de OVAM heeft na verschillende impactstudies. Er zijn nu nieuwe EU-normen die meer beschermend zijn voor levende organismen in oppervlaktewater. Op basis van bijkomende studies zal een nieuwe gebruikstoelating gevraagd worden. Tot zolang levert Umicore geen producten meer af voor die toepassing.”

“Uit twee studies blijkt voorlopig dat er geen impact is op organismen in het water en de bodem van de rivier en op het globale ecosysteem van de rivier.”

AFP J.Jacobs