Jaarverslag federale ombudsman – “Onaanvaardbaar dat burger gevolgen draagt van problemen DG Personen met Handicap”

Het kabinet van staatssecretaris voor Personen met een Beperking Zuhal Demir (N-VA) treedt dinsdag de federale ombudsman bij en zegt dat het inderdaad “onaanvaardbaar” is dat de burger de gevolgen draagt van de organisatorische problemen bij het directoraat-generaal Personen met een Handicap. Het DG staat in voor de tegemoetkomingen aan gehandicapte personen. Demir gaat bekijken hoe ze aan de aanbeveling van de ombudsman kan tegemoetkomen. De federale ombudsman stelde in het jaarverslag, dat maandag werd voorgesteld, vast dat het aantal klachten over het DG Personen met een Handicap in 2017 steeg met 150 procent tot 580. Dat had vooral te maken met de onbereikbaarheid van de dienst. Door de onbereikbaarheid en de vertragingen bij de dienst lopen personen met een handicap vaak maandenlang een verhoogde tegemoetkoming na een medisch onderzoek mis of moeten ze lang wachten op de toekenning van het sociaal energietarief. Dat tarief wordt ook niet retroactief toegepast, wat de federale ombudsman onaanvaardbaar vindt.
Volgens het kabinet-Demir was 2017 een moeilijk jaar voor de dienstverlening van het DG. Vanwege problemen met het nieuwe ICT-beheerssysteem Curam moest de staatssecretaris beslissen om het oude programma Tetra weer in gebruik te nemen. Er moesten nadien ook een veertigtal voltijdse werknemers in dienst genomen worden om de achterstand weg te werken. “We komen van ver. Begin 2017 werden er door alle problemen geen telefoons meer opgenomen. Vandaag worden er elke dag opnieuw duizend telefoons beantwoord”, klinkt het.
De staatssecretaris wil nu samen met het DG Personen met een Handicap en de federale ombudsman bekijken hoe het tegemoet kan komen aan de aanbeveling in het jaarverslag. “Het is inderdaad onaanvaardbaar dat de burger de gevolgen draagt wanneer de overheid organisatorische problemen kent.”

bron: Belga