Vlaamse hogescholen lanceren campagne ‘Talent voor morgen’

De Vlaamse Hogescholenraad (VLHORA) heeft op haar jaarlijks congres het startschot gegeven voor de campagne www.talentvoormorgen.be. “Met talent voor morgen kunnen we in Vlaanderen het verschil maken, voorspoed genereren en werken aan een duurzame samenleving”, zei voorzitter Pascale De Groote. Ze lichtte ook vijf strategische beleidsthema’s toe waarmee VLHORA met de volgende Vlaamse regering het verschil wil maken. In de campagne ‘Talent voor Morgen’ laat de VLHORA verschillende alumni aan het woord over hun economische en maatschappelijke bijdrage. Die rolmodellen staan symbool voor hoe Vlaanderen kan evolueren ‘from good to great’. Hogescholen moeten voor hen de studenten meer uit hun cocon halen. De onderwijsinstellingen bieden kansen aan zij die het niet gemakkelijk hebben en houden rekening met specifieke behoeftes. Ze hebben een belangrijke rol te spelen door experts die kant-en-klare oplossingen bieden, af te leveren. Met een hogeschooldiploma op zak kan je een prachtige carrière uitbouwen, klinkt het.

“In een snel veranderende wereld is goed evenwel niet goed genoeg, is stilstaan achteruit gaan. Daarom willen de Vlaamse hogescholen de handschoen opnemen. We willen kunnen inspelen op de uitdagingen die een snel veranderende omgeving met zich meebrengt. We willen inhoud brengen die nog meer rekening houdt met de nieuwste technologie en digitalisering. We willen met ons opleidingsaanbod responsief inspelen op nieuwe behoeften van het werkveld en de samenleving. We willen een flexibel aanbod voor een leven lang leren kunnen uitbouwen, praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek doen in samenwerking met kennispartners, en inzetten op internationalisering in eigen regio of in het buitenland. Kortom, we willen de wereld van morgen mee creëren, alumni die de toekomst maken”, aldus De Groote.

Daarvoor de VLHORA vijf strategische beleidsthema’s naar voren waarmee de hogescholen samen met de volgende Vlaamse regering het verschil wil maken. Zo moeten de Vlaamse hogescholen tot betere onderlinge progammatie-afspraken komen voor een proactief, wendbaar en doelmatig aanbod van opleidingen. Voorts pleit VLHORA voor een flexibel aanbod vervolgopleidingen in het kader van levenslang leren met onder meer een ‘terugkommoment’ voor hogeschoolalumni, een verdere uitbouw van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek, de uitbouw van internationalisering aan hogescholen en een correcte en doelmatige financiering voor de hogescholen. “Om de economische en maatschappelijke uitdagingen de baas te kunnen, is een extra financiering van 1.500 euro per student noodzakelijk”, stelde Pascale De Groote op het congres.

bron: Belga