Vierde belangenconflict Cocof leidt tot debat over zin van de procedure

Vierde belangenconflict Cocof leidt tot debat over zin van de procedure

De bespreking van het vierde belangenconflict van het parlement van de Franstalige Brusselaars (Cocof) tegen een federale wettekst heeft vandaag in de plenaire Senaat aanleiding gegeven tot een debat over de zin van de procedure. De federale meerderheidspartijen hekelden de gretigheid waarmee de Cocof naar de procedure grijpt en zelfs Bert Anciaux (sp.a) waarschuwde voor het gevaar van ‘overkill’. Het vierde belangenconflict handelt over het onbelast bijverdienen. De Franstalige federale oppositiepartijen vrezen voor negatieve impact op de non-profitsector en het verenigingsleven. Omdat MR in de Franse gemeenschap over een blokkeringsminderheid beschikt, werd gekozen voor de Cocof, waar die blokkeringsminderheid er net niet is. Alain Destexhe (MR) verweet de Franstalige oppositie gekozen te hebben voor “een kleine assemblee die al lang had moeten afgeschaft zijn”. Karl Vanlouwe (N-VA) stelde vast dat voor de vierde maal bewezen is dat de procedure van het belangenconflict niet werkt.

“We moeten over de grenzen van meerderheid en oppositie nadenken hoe de Senaat beter kan worden gebruikt om belangenconflicten aan te pakken. De Senaat zou daarbij van bij het begin van de procedure betrokken kunnen worden”, vond CD&V-fractieleider Steven Vanackere. Hij pleitte voor meer creativiteit om oplossingen te zoeken voor het belangenconflict. Nu blijft de procedure in de Senaat beperkt tot één commissievergadering met de betrokkenen. “De bijzondere wet laat ons die ruimte”, merkte hij nog op.

PS-fractieleider Christophe Lacroix (PS) zat op dezelfde lengte. De Franstalige socialisten dienden zelfs een amendement in op het advies van de Senaat over het belangenconflict. Daarin betreurt de Senaat dat het overleg met de gewesten en gemeenschappen onvoldoende is geweest. De federale regering wordt gevraagd om in het Overlegcomité een oplossing voor te stellen die voor alle partijen aanvaardbaar is.

De PS vraagt dat elke maatregel van de federale regering, die een belangrijke invloed kan hebben op de gemeenschappen en gewesten, het voorwerp moet uitmaken van een echt overleg. Dat moet gebeuren uit respect voor het principe van de federale loyauteit.

Het amendement van de PS werd verworpen met 24 stemmen tegen 15 (socialisten en groen) bij drie onthoudingen (cdH).

bron: Belga