Taxichauffeurs in Vlaanderen zullen Nederlands moeten kunnen

Taxichauffeurs in Vlaanderen zullen Nederlands moeten kunnen

In de toekomst zullen taxichauffeurs in Vlaanderen Nederlands moeten kunnen spreken met hun klanten. Dat staat in het ontwerp van taxidecreet van minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) dat vandaag is goedgekeurd door de Vlaamse regering. In het plan van Weyts worden ook een aantal bestaande regels geschrapt, waardoor er niet alleen ruimte komt voor meer taxi’s, maar taxi’s ook goedkoper zouden worden. Er is in de plannen ook ruimte voor alternatieve taxidiensten zoals Uber. Anders dan in het buitenland wordt de taxi in Vlaanderen gezien als een vrij uitzonderlijk en duur vervoermiddel. Er rijden ook relatief weinig vergunde taxi’s rond. Dat is te wijten aan de vaste tarieven, de beperking tot het grondgebied van de gemeente waar de taxi een vergunning heeft, de waslijst van regeltjes en de quota die het aantal taxi’s beperken tot 1 taxi per 1.000 inwoners (zodat er in sommige steden wachtlijsten bestaan met kandidaat-aanbieders die niet vergund geraken).

Concreet zullen taxidiensten voortaan zelf hun prijzen mogen bepalen. Taxidiensten krijgen ook meer bewegingsvrijheid. Momenteel is het werkingsgebied van een taxi beperkt tot het grondgebied van de gemeente waar de taxi een vergunning heeft. Dat betekent in de praktijk dat een taxi die een klant van Antwerpen naar Gent brengt, geen passagiers kan oppikken in Gent. Zo moet je als klant ook opdraaien voor de lege terugrit van je taxi. In de toekomst zullen taxidiensten hun werkingsgebied tot heel Vlaanderen kunnen uitbreiden.

Verder wordt het quotum van 1 taxi per 1.000 inwoners geschrapt en komt er ruimte voor nieuwe concepten zoals Uber. De vergunningsvoorwaarden worden beperkt tot de minimumvereisten die echt belangrijk zijn voor de passagier. Er wordt wel een nieuwe vereiste opgelegd: elke chauffeur moet Nederlands kunnen spreken met klanten.

bron: Belga