Europees Hof van Justitie heeft al zaken hangende over brexit

Europees Hof van Justitie heeft al zaken hangende over brexit

Hoewel er nog onderhandeld wordt over de brexit, zijn er nu al zaken hangende over het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie bij het Europees Hof van Justitie. En het gaat daarbij over de meest onverwachte onderwerpen. Dat verklaarde de voorzitter van het Hof Koen Lenaerts vandaag bij de voorstelling van het jaarverslag voor 2017. Lenaerts wees erop dat het Hof van Justitie door de ‘verplichte rechtsmacht’ verplicht is om een uitspraak te doen indien een EU-lidstaat daarom vraagt. Het gaat daarbij om prejudiciële rechtspraak, waardoor alle lidstaten gebonden zijn.

De zaken die hangende zijn hebben onder meer betrekking op Ierland, dat vragen heeft over het Europees aanhoudingsmandaat. Wat als de straf die de persoon riskeert waarop het aanhoudingsmandaat slaat, langer is dan de periode waarbinnen Groot-Brittannië nog lid van de EU is? Daarnaast is er nog een zaak van Nederland dat vraagt naar de rechten die Britse expats als EU-burgers hebben na de brexit. Voorts is er nog een zaak rond merkenrecht. “Wie had kunnen denken dat de eerste zaken over de brexit net hierover zouden gaan?”, wierp Koen Lenaerts op.

De voorzitter van het Hof wees erop dat er in 2017 bij het Hof van Justitie 739 zaken aanhangig gemaakt werden, een nieuw record. Dat is vooral te wijten aan de toename van het aantal verzoeken om een prejudiciële beslissing, 533 of 13 procent meer dan het jaar voordien. Die trend zet zich volgens Lenaerts ook dit jaar voort. Midden april waren er 266 nieuwe zaken, waarvan 174 prejudiciële vragen. “Als die trend zich voorzet, gaan we dit jaar over de 900 zaken”, stelde hij.

bron: Belga