Vlaanderen verloor 75 procent van zijn ‘wetlands’ de afgelopen 50-60 jaar

Vlaanderen heeft de afgelopen 50 à 60 jaar 75 procent van zijn zogenaamde ‘wetlands’, dat zijn venen, meren, natte graslanden en moerassen, drooggelegd. Dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Natuur en Bos (INBO) en de Universiteit Antwerpen, dat de VRT meldde en vandaag gepubliceerd werd in het Jaarboek 2017 van het INBO. Wetlands staan wereldwijd onder sterke druk. Vlaanderen heeft als laaggelegen regio aan de Noordzee en met zijn dicht netwerk van traag stromende rivieren er van nature heel wat. Die zijn door eeuwen van menselijke activiteit echter grotendeels verdwenen. De afgelopen jaren gingen ze echter in snel tempo achteruit.

Onderzoekers van het INBO en de Universiteit Antwerpen vergeleken kaartmateriaal uit de naoorlogse periode van de vorige eeuw met huidige kaarten. Daaruit blijkt dat Vlaanderen in de afgelopen 50 tot 60 jaar 75 procent van zijn wetlands verloor. Van de 244.000 hectare wetland die er rond de jaren 1950 nog waren, blijven nu maar 68.000 hectare over. 85 procent werd landbouwgebied, de overige 15 procent werd verstedelijkt.

Dat die wetlands van belang zijn, komt doordat ze “belangrijke leveranciers zijn van ecosysteemdiensten”, zegt Koen Van Muylem van het INBO. “Ze zijn qua natuurwaarde zeer interessant. Onder meer voor waterzuivering, vogels, insecten en bestuiving, grondwaterhuishouding en verkoeling. Hun belangrijkste functie is echter overstromingsbescherming. Als er grote regenval is, vangen ze dat water op dat anders naar bewoonde gebieden gaat.”

Volgens het INBO kunnen met gepaste maatregelen in theorie de niet-verstedelijkte voormalige wetlands op termijn min of meer in hun oorspronkelijke toestand hersteld worden. In Vlaanderen is er nog potentieel voor herstel van ongeveer 147.000 hectare wetland. De Vlaamse overheid voorziet echter maar om tegen 2050 de oppervlakte wetland uit te breiden met een minimum van 8.900 hectare en een maximum van 13.000 hectare.

bron: Belga