België en Nederland gaan gegevens uitwisselen om sociale fraude aan te pakken

België en Nederland gaan gegevens uitwisselen om sociale fraude aan te pakken

De Belgische en Nederlandse inspectiediensten gaan gegevens uitwisselen om sociale fraude te bestrijden. De Belgische staatssecretaris voor de Bestrijding van sociale fraude Philippe De Backer (Open Vld) en de Nederlandse staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Tamara van Ark (VVD) hebben daartoe vandaag een verklaring ondertekend. Het doel van de overeenkomst tussen beide landen is onder meer om fraude met werkloosheidsuitkeringen op te sporen. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om mensen die in het ene land een werkloosheidsuitkering ontvangen, terwijl ze in het andere land aan het werk zijn. Een ander speerpunt is de aanpak van sociale dumping. Het gaat om een proefproject.

“Onze beide landen kenmerken zich door solidariteit”, zegt De Backer tijdens een toespraak in de gebouwen van de Benelux Unie in Brussel. “Wij zijn warme samenlevingen, waar we zorg dragen voor elkaar. Alleen staat of valt die solidariteit wel met het vertrouwen dat er geen misbruik is. De wil om bij te dragen komt op de helling te staan wanneer het gevoel overheerst dat sommigen van twee walletjes eten.”

“Als iemand in Nederland een bijstandsuitkering ontvangt en intussen legaal in België werkt, weet de gemeente daar niets van”, legt Van Ark uit. “Daar komt nu verandering in. We moeten een Nederlandse uitkeringsgerechtigde die op een stelling in Gent staat te metselen, evengoed kunnen opsporen als iemand die fraudeert in Nederland.” In Nederland zijn de gemeenten bevoegd voor bijstandsuitkeringen.

De Backer hoopt dat dit voorbeeld navolging krijgt in de rest van Europa. Hij pleit voor een Europese databank. In afwachting daarvan heeft België al bilaterale akkoord gesloten met landen als Bulgarije en Polen. “Met de resultaten van deze pilot kunnen we naar de Europese Commissie stappen, om te pleiten voor een gelijkaardige samenwerking op Europees niveau”, zegt hij.

Marianne Thyssen (CD&V), Europees commissaris voor Sociale Zaken, werkt momenteel aan een Europese arbeidsautoriteit, die sociale fraude op Europees niveau moet aanpakken.

bron: Belga