Zowat 650 dossiers geopend over Airbnb-panden in Brussel

Zowat 650 dossiers geopend over Airbnb-panden in Brussel

Sinds november 2016 zijn er in het Brussels gewest 648 dossiers geopend over Airbnb-locaties. De overgrote meerderheid ervan (594 dossiers) ging over panden die niet geregistreerd werden als toeristisch logement. Dat blijkt uit cijfers van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) die vandaag in Le Soir staan. Sinds de opstart van controles op de ordonnantie die de verhuur van toeristische logementen door particulieren regelt, in november 2016, heeft de economische inspectie van het Brussels gewest 640 controles uitgevoerd op het terrein. Daaruit vloeiden 266 waarschuwingen voort. De uitbater krijgt dan de tijd om zich in orde te stellen.

Er werden voorts 109 processen-verbaal uitgeschreven wegens inbreuken en er werden 38 administratieve boetes opgelegd. In 256 gevallen haalde de verhuurder zijn advertentie offline, terwijl 153 anderen een aanvraag tot registratie indienden. In de hoofdstad worden naar schatting 6.500 à 7.000 panden verhuurd via Airbnb, waarvan een meerderheid niet in orde zou zijn.bron: Belga