Bianca Debaets: “Zorg voor doordachte spreiding van sociale huisvesting”

Bianca Debaets: "Zorg voor doordachte spreiding van sociale huisvesting"

Brussels gemeenteraadslid en staatssecretaris Bianca Debaets (CD&V) is niet akkoord met het idee van de liberalen om een stop te zetten op sociale woningen. “Zorg voor een doordachte spreiding van de sociale huisvesting”, verklaart Debaets. Enkel zo kan volgens CD&V stadsvlucht en kansarmoede aangepakt worden. “Een stop drijft kwetsbare gezinnen naar woningen die niet aan de normen voldoen of die eigendom zijn van huisjesmelkers”, stelt Debaets. In Brussel groeien nog 1 op 4 kinderen op in kansarmoede en daarom blijven investeringen in sociaal gemengde buurten volgens de staatssecretaris belangrijk.

Om de kansarmoede, maar ook de stadsvlucht van de middenklasse tegen te gaan gelooft Debaets in een doordachte spreiding waarbij niet altijd dezelfde wijken worden geviseerd. Alternatieve woonvormen zoals kangoeroewonen moeten gestimuleerd worden om de woningprijzen binnen de perken te houden en CD&V ziet ook heil in een stadspremie, een korting op onroerende voorheffing, voor wie in de stad komt wonen.

“Alleen wanneer wonen in de stad aantrekkelijker wordt dan ‘een verkavelingsvilla met carport met twee auto’s op de oprit’ zal de stadsvlucht afnemen. Deze mental shift moet ook in Brussel kunnen”, aldus Debaets.

De Brusselse vzw Straatverplegers, die daklozen probeert bij te staan in hun zoektocht naar een stabiel onderdak, is verbaasd over het voorstel van de liberalen. “Onze vaststelling is dat het probleem van dakloosheid enkel valt op te lossen met voldoende betaalbare woningen, die bovendien voorzien zijn van de nodige omkadering”, klinkt hij bij vzw Straatverplegers.

bron: Belga