Kamer zegt licht op groen voor administratieve boetes voor wangedrag op het spoor

Spoorlopers en mensen die zich misdragen op de trein of in en rond stations riskeren in de toekomst een fikse administratieve boete. De Kamer heeft daarover donderdag een wetsontwerp van minister van Mobiliteit François Bellot (MR) goedgekeurd. Hardleerse overtreders zullen voortaan forser worden bestraft. De wet moet ervoor zorgen dat overtreders effectief een sanctie oplopen. Vandaag leiden overtredingen vaak tot lange, zware en dure procedures, en blijft de vervolging soms zonder resultaat.
Net zoals bij de gemeentelijke administratieve sancties grijpt het ontwerp terug naar het principe van vaststellende en sanctionerende beambten. Die zullen deel uitmaken van het personeel van de NMBS en van infrastructuurbeheerder Infrabel. Bedoeling is dat ze daarvoor een opleiding krijgen.
Het ontwerp voert vier basiscategorieën in van administratieve boetes met als vaste basisbedragen 50, 100, 250 en 300 euro. Ook spoorlopen – een van de belangrijkste oorzaken van vertragingen – behoort tot de overtredingen die op deze manier bestraft kunnen worden. Wie binnen het jaar eenzelfde overtreding begaat, riskeert een strengere sanctie.
Bij de oppositie onthielden de meeste partijen zich. PVDA stemde tegen.

bron: Belga