Federale regering raakt het eens over energiestrategie

Federale regering raakt het eens over energiestrategie

De federale regering is het eens geraakt over een energiestrategie. De wettelijk voorziene kernuitstap in 2025 blijft behouden. Maar er komt een strikte monitoring van de energieprijzen en de bevoorradingszekerheid. Een energienorm moet ervoor zorgen dat de energiekost in lijn blijft met die van onze buurlanden. In december sloten de vier ministers van Energie in ons land een energiepact, met een visie op het energiebeleid in ons land tot 2050. Elk van de ministers moest het pact nog door zijn of haar regering goed laten keuren. De Waalse en Brusselse regering stemden in, maar de federale en Vlaamse regering aarzelden. Coalitiepartner N-VA vreesde dat de kernuitstap in 2025 de bevoorradingszekerheid en/of de betaalbaarheid van energie in het gedrang zou brengen.

De federale regering is het nu toch eens geraakt over een energiestrategie. Om de kernuitstap mogelijk te maken, wordt er geïnvesteerd in andere bijkomende productiecapaciteit, in een betere energieconnectie met de buurlanden en in een beter beheer van vraag en aanbod. De evolutie van bevoorrading, prijs, maar ook van veiligheid en klimaatimpact worden permanent in het oog te houden. “Voor zo’n strategie is een permanente monitoring nodig om te zien waar we staan”, zei premier Charles Michel. De monitoring komt in handen van een Federaal Energie Comité, met vertegenwoordigers van overheden, werkgevers en industrie.“Ik hoop dat we het vooropgestelde traject halen. We zullen dat jaar na jaar bekijken. Indien nodig, zijn er correctiemechanismen. Het langer openhouden van een kerncentrale kan dan een oplossing zijn, maar dat moet bekeken worden op het moment dat het probleem zich stelt”, zei N-VA-vicepremier Jan Jambon.

Om de energieprijs in de hand te houden, zal minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) een energienorm uitwerken. Die moet ervoor zorgen dat de verschillende componenten in de energiekost in België niet hoger zijn dan in onze buurlanden.

Inzake extra productiecapaciteit wordt alvast ingezet op windmolenparken. Minister Marghem en staatssecretaris Philippe De Backer zullen binnenkort de steun voor drie parken op de Noordzee vastleggen. Die moeten uiterlijk begin 2021 in dienst treden.

De energiestrategie is de federale insteek voor het energiepact. Minister Marghem merkte op dat het nu wachten is op groen licht van de Vlaamse regering om dat pact alsnog af te sluiten.

bron: Belga