Jeroen Piqueur in beroep tegen betaling 20 miljoen euro aan curatoren

Jeroen Piqueur in beroep tegen betaling 20 miljoen euro aan curatoren

De voormalige Optima-topman Jeroen Piqueur gaat in beroep tegen de beslissing van de Gentse rechtbank van eerste aanleg, die hem persoonlijk veroordeelde om 20 miljoen euro te betalen aan de curatoren van de failliete Optima Bank. Dat werd vernomen bij zijn advocaat Vincent Van Obberghen. Piqueur betwistte de garantiestelling van 20 miljoen euro uit zijn persoonlijk vermogen die hij eerder deed aan Optima Bank. Volgens Piqueur kaderde de garantie in de afbouw van Optima Bank, en moest hij zijn engagement niet nakomen omdat het faillissement zou uitgelokt zijn door de Nationale Bank van België (NBB). Een video-opname die de NBB in 2014 maakte waarin Piqueur de garantiestelling van 20 miljoen euro aanvaardt, zou aantonen dat het geld niet van toepassing zou zijn bij een faillissement.

De verdediging stelde dat zijn verbintenis vervangen zou zijn door een een pandovereenkomst of beperkt zou zijn in de tijd. De rechtbank wees dat af en verwees naar een brief die Piqueur in december 2014 schreef naar de andere bestuurders van Optima Bank. “Als de heer Piqueur niettegenstaande hetgeen hij zelf heeft geschreven, toch de mening was toegedaan dat de pandovereenkomst zijn persoonlijke verbintenis vervangt, dan zou hij consequent zijn geweest door de vergoeding van 300.000,00 euro voor het stellen en aanhouden van de borgstelling van 20 miljoen euro over verscheidene jaren niet te aanvaarden”, motiveerde de rechtbank.bron: Belga