Federale niveau en deelstaten trekken aan één zeel voor uitzondering op EU-regels

Federale niveau en deelstaten trekken aan één zeel voor uitzondering op EU-regels

De federale regering en de deelstaten gaan samen bij de Europese Commissie pleiten voor een uitzondering op de Europese begrotingsafspraken om de projecten uit het Investeringspact te kunnen financieren. Dat is vandaag beslist op het Overlegcomité. “Een uniek akkoord”, zegt een woordvoerder van premier Michel.
Premier Charles Michel wil het tanende investeringsniveau in ons land opkrikken met een investeringspact. In totaal moet er tegen 2030 60 miljard worden gepompt in uiteenlopende projecten. Om de begroting niet al te zwaar onder druk te zetten, wil de regering Europa om toestemming vragen om eenmalig met 0,5 procent van het bbp af te wijken van de Europese middellangetermijndoelstellingen. De deelstaten scharen zich nu achter dat plan, is vandaag beslist op het Overlegcomité, dat de verschillende regeringen van ons land bijeenbrengt. Alle niveaus gaan samen bij de Europese Commissie vragen om een uitzondering. “We gaan met één en dezelfde stem spreken, een voor België uniek akkoord” zegt Frédéric Cauderlier, een woordvoerder van de premier.

Zo’n afwijking van de strenge Europese begrotingsregels kan in principe, maar enkel onder voorwaarden. Zo mag het tekort niet hoger oplopen dan drie procent van het bbp en moet de schuldgraad met meer dan 1 procent dalen over een gemiddelde periode van drie jaar. De regering zal ook moeten aantonen dat het niet zomaar om extra uitgaven gaat, maar om investeringen die op langere termijn het groeipotentieel van de Belgische economie vergroten.Servaas Deroose, de Belgische adjunct-directeur-generaal bij het directoraat-generaal Economische en Financiële Zaken van de Commissie, zei een tweetal weken geleden nog dat de EU zich voorlopig nog niet kan uitspreken over de vraag van de regering, omdat concrete uitleg over de investeringen ontbreekt.

bron: Belga