Meer spijbelaars in basisonderwijs

Meer spijbelaars in basisonderwijs

Het aantal leerlingen dat in Vlaamse basisscholen problematisch afwezig is, blijft stijgen, van 2.957 in het schooljaar 2015-2016 tot 3.004 in het schooljaar 2016-2017. Dat blijkt uit cijfers die Steve Vandenberghe (s.pa) opvroeg bij onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V), zo schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws vandaag. Het gaat om kinderen die minstens dertig halve dagen zonder passende verklaring van de schoolbanken blijven. Vandenberghe geeft toe dat er de afgelopen jaren al heel wat inspanningen zijn gedaan. Zo is er een Vlaamse spijbelambtenaar aangesteld, worden centra voor leerlingenbegeleiding (CLB’s) sneller ingeschakeld en is de definitie van problematische afwezigheid strenger gemaakt. “Maar het lijkt erop dat dat niet genoeg is”, zegt de spa’er. Hij denkt dat de CLB’s overbevraagd zijn en dat het spijbelprobleem nog meer lokaal aangepakt moet worden.

Spijbelambtenaar Sarah Neyts nuanceert de cijfers. “Als je naar de absolute cijfers kijkt, dan is er inderdaad een toename. Maar percentagegewijs, op het totale aantal ingeschreven leerlingen, zien we een status quo.” Dat in de recentste cijfers de zesjarigen de grootste groep van spijbelaars in het basisonderwijs vormen, vindt Neyts niet verrassend. “Veel ouders weten niet goed dat een kind vanaf zes jaar leerplichtig is. Dus ook als het op die leeftijd het laatste kleuterklasje opnieuw moet doen.”Crevits benadrukt in een reactie ook dat de cijfers in het lager onderwijs procentueel niet meer zijn toegenomen, maar dat desondanks spijbelen onaanvaardbaar blijft. “Met het actieplan Samen tegen Schooluitval voeren we de strijd verder op en maken we werk van een aanklampend beleid.”

bron: Belga