“Ik stem ook”-campagne wil niet-Belgen in het stemhokje krijgen

Ik stem ook-campagne wil niet-Belgen in het stemhokje krijgen

Een grote meerderheid van de niet-Belgen maakte bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 geen gebruik van hun mogelijkheid op stemrecht. Met de ‘Ik stem ook’-campagne willen De Wakkere Burger vzw, het Minderhedenforum en Orbit die mensen aanzetten om op 14 oktober 2018 hun stem wel uit te brengen. Hasselt is een van de pilootgemeenten van de campagne. Minder dan een op vijf niet-Belgen registreerde zich in 2012 als kiezer. Daarmee maakten ruim 650.000 niet-Belgen geen gebruik van hun gemeentelijk stemrecht. De Wakkere Burger vzw, het Minderhedenforum en Orbit slaan de handen in elkaar voor een sterkere maatschappelijke en politieke participatie van niet-Belgen in onze diverse samenleving. Daarvoor willen ze iedereen uit Limburg bereiken die zich actief wil inzetten voor het stemrecht van niet-Belgen.
Alle steden en gemeenten worden door middel van een brief opgeroepen om iedere stemgerechtigde de kans te geven om zijn stem uit te brengen. Zo is het belangrijk dat niet-Belgen weten volgens welke procedure ze zich kunnen registreren en aan welke voorwaarden ze daarvoor moeten voldoen. Die voorwaarden zijn namelijk niet gelijk voor EU-burgers en niet-EU-burgers. Bovendien moet de registratie als kiezer voor 1 augustus 2018 gebeuren door een speciaal formulier bij de dienst bevolking van de gemeente binnen te brengen.
Hasselt vormt een van de pilootgemeenten. De stad telt meer dan 77.000 inwoners en 131 nationaliteiten, waardoor er veel diversiteit is. Hasselt wil dan ook zoveel mogelijk niet-Belgen motiveren om zich te registreren als stemgerechtigde. “Voor steden en gemeenten is het belangrijk dat alle burgers mee beslissen over het beleid, dus ook de niet-Belgen”, vertelt schepen van Welzijn Gerald Corthouts (CD&V). “De komende maanden zal via diverse kanalen en acties geprobeerd worden om zoveel mogelijk niet-Belgische Hasselaren naar de stembus te krijgen”.
De organisaties lanceerden ook de website ‘www.ikstemook.be’. Op donderdag 13 september volgt, in samenwerking met Vormingplus Limburg, nog de vorming ‘Weet jij waar je voor kiest’ voor geregistreerde niet-Belgen.

bron: Belga