Hommelpopulatie België op eeuw tijd gedecimeerd

Hommelpopulatie België op eeuw tijd gedecimeerd

De hommelpopulatie is de voorbije eeuw in België flink geslonken. Dat heeft zo zijn belang, want hommels spelen een hoofdrol als bestuiver. Hoofdredenen voor de terugloop van die insectenpopulatie zijn veranderingen in de landbouw, de verstedelijking en de globale opwarming. Een en ander staat in een doctoraalscriptie die donderdag verdedigd zal worden door PHD-studente Sarah Vray en die gesteund wordt door de universiteiten van Bergen (Laboratorium voor Zoölogie) en Namen (Departement Geografie). Van de 31 soorten hommels die in het begin van de 20e eeuw in België leefden, worden er momenteel nog slechts acht vaak gespot. De andere soorten zijn uiterst zeldzaam geworden; zeven van hen zijn volledig verdwenen.

Een cijfer kan Vray op de terugloop van de hommelpopulatie niet plakken. “We weten wel dat honderd jaar geleden ongeveer 1.000 hommels aangetroffen werden op een dag van monsterneming, terwijl er nu met moeite nog honderd gespot worden op zo’n dag”, schrijft Vray.Hoewel het uitsterven van de hommelpopulatie veel minder media-aandacht krijgt dan hetzelfde lot dat honingbijen ondergaan, zijn beide evoluties even dramatisch, aldus de doctoranda.

De oorzaken van de terugloop van die insectenpopulatie zijn velerlei, aldus Vray. Zij stelde vast dat de hommelpopulatie er in België het sterkst op achteruit is gegaan in plaatsen en regio’s die sinds het begin van vorige eeuw een grote verstedelijking hebben gekend. Ook de veranderingen in de landbouw spelen een grote rol, met onder meer het gebruik van pesticiden, de mechanisering, de vermindering van het aantal hagen, de overgang op monoculturen …

Derde en eveneens belangrijke factor: het broeikaseffect. Uit de observaties van Vray blijkt dat hommels bijzonder lijden onder periodes van droogte.

bron: Belga