Oppositie hekelt vermindering middelen van het Federaal Voedselagentschap

Oppositie hekelt vermindering middelen van het Federaal Voedselagentschap

De middelen van het Federaal Voedselagentschap FAVV zijn onvoldoende om de voedselveiligheid naar behoren te beschermen. Ze zijn de afgelopen jaren constant afgenomen, stelde de oppositie. Dat klopt niet, repliceerde minister van Landbouw Denis Ducarme (MR). De meerderheid feliciteerde hem dat het budget niet gedaald is. Na de inleidende uiteenzetting van de ministers en FAVV-topman Herman Diricks vuurden de commissieleden van meerderheid en oppositie gedurende meerdere uren hun vragen af.

Is het budget en het personeelskader van het Federaal Voedselagentschap de laatste gestegen of gekrompen? Dat was één van de vragen waar de leden van meerderheid en oppositie het niet eens over zijn.Minister Ducarme hield vol dat de middelen niet zijn verminderd. “Het is fout te zeggen dat middelen van het agentschap constant gedaald zijn. Er moet niet enkel naar de dotatie gekeken worden, maar ook naar de eigen inkomsten van het FAVV. De dotatie is de laatste jaren verminderd, maar de eigen inkomsten gestegen”, benadrukte hij.

In 2014 beschikte het FAVV over 184 miljoen euro (107 mio dotaties en 77 mio eigen inkomsten), in 2015 over 171 miljoen (95 mio en 76 mio), in 2016 over 167 miljoen (87 mio, 79 mio) en in 2017 over 175 miljoen (85 mio, 89 mio), verduidelijkte de minister na lang aandringen van Meryame Kitir (sp.a), Daniel Senesael (PS) en Marco Vanhees (PVDA), die erop wezen dat de dotatie wel elk jaar daalt.

Herman Diricks wees erop dat het aantal controles in de loop der jaren wel degelijk gestegen is, van 176 dossiers in 2013 naar 550 dossiers in 2016. In dat laatste jaar werden 189 dossiers opgesteld, vulde de FAVV-topman aan. Minister Ducarme kondigde eerder al aan dat hij het FAVV één bijkomende controle per trimester zal opleggen. Vanuit de oppositie wilde men weten hoe dat zal gebeuren, aangezien het FAVV in zijn verslag aangeeft dat het aantal personeelsleden teruggelopen is.

bron: Belga