Hogescholen en universiteiten stroomlijnen aanpak van grensoverschrijdend gedrag

Hogescholen en universiteiten stroomlijnen aanpak van grensoverschrijdend gedrag

De Vlaamse hogescholen en universiteiten gaan grensoverschrijdend gedrag voortaan op dezelfde manier aanpakken. Ze hebben daarvoor een charter ondertekend op het kabinet van minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). Een centraal meldpunt komt er niet, maar de instellingen krijgen wel allemaal een eigen neutraal, laagdrempelig meldpunt en moeten betrokken partijen bijvoorbeeld begeleiden naar externe hulp als ze dat vragen. Minister Crevits is al langer voorstander van een gelijke procedure voor de aanpak van grensoverschrijdend gedrag in Vlaamse hogescholen en universiteiten. Hiervoor verschilden de procedures soms veel van elkaar, en de CD&V-vice wilde daar helderheid en transparantie in brengen.

Bedoeling is dat die er nu komen met de engagementsverklaring over grensoverschrijdend gedrag. Alle instellingen in het hoger onderwijs – vertegenwoordigd in de Vlaamse Interuniversitaire Raad Vlir en de Vlaamse Hogescholenraad VLOHRA – hebben vandaag hun handtekening gezet onder het charter, dat uit tien speerpunten bestaat.Zo beloven de ondertekenaars dat ze een laagdrempelig en neutraal meldpunt zullen oprichten. Dat kan om één centraal meldpunt gaan, of om verschillende punten per locatie, bijvoorbeeld voor instellingen met verschillende campussen. De meeste Vlaamse universiteiten en hogescholen hebben al een meldpunt, maar die werken niet altijd op dezelfde manier.

Vanuit dat meldpunt moeten mensen vlot worden doorverwezen naar begeleiding binnen de school zelf, maar betrokken partijen die dat wensen moeten ook actief begeleid worden naar externe kanalen als justitie, politie of hulpverlening.

Verder moesten de instellingen beloven dat ze grensoverschrijdend gedrag bespreekbaar zullen maken, “zonder een cultuur gebaseerd op argwaan en verdenking te creëren” en met het oog op een “oplossingsgerichte benadering”.

Tot slot moeten de hogescholen en universiteiten opletten met communicatie in de pers. “Hoewel enerzijds transparantie moet vooropgesteld worden, dient het anderzijds te worden vermeden dat de problematiek disproportioneel uitvergroot wordt.”

Minister Crevits is alvast tevreden. “Het is belangrijk dat elke instelling van het hoger onderwijs het thema ernstig neemt. Tot vandaag verschillen de procedures sterk van elkaar. Met dit charter bundelt het hoger onderwijs de krachten en dat leidt tot een duidelijke en heldere aanpakt.”

bron: Belga