Mechelen laat kademuren aan Dijle inspecteren voor groot renovatieproject

De stad Mechelen en waterwegbeheerder De Vlaamse Waterweg geven volgende week het startschot van een groot renovatieproject dat de kademuren aan de Dijle in de Mechelse binnenstad moet aanpakken. Van 26 tot 30 maart vindt er een voorbereidende inspectieronde plaats, nadien willen de initiatiefnemers met de vele privé-eigenaars van kademuren rond de tafel zitten en hen indien nodig ondersteunen en begeleiden bij de renovatie van hun perceel. De stad wijst erop dat er de voorbije jaren heel wat renovatie- en nieuwbouwprojecten uitgevoerd zijn die de delen van de Mechelse binnenstad langs de Dijle hebben opgewaardeerd en dat er ook heel wat evenementen plaatsvinden. Een volgende stap om het uitzicht en de beleving in de buurt te verbeteren, moet het renoveren van de kademuren worden. Die zijn vaak al vele honderden jaren oud en kunnen dan ook kampen met afbrokkelende bakstenen, barsten door de wortels van bomen boven of naast de muur, verpulverde voegen in het metselwerk en verzakkingen.
Mechelen en De Vlaamse Waterweg kunnen voor de renovatie rekenen op Europese subsidies via een project dat historische steden weerbaarder wil maken tegen hevige regenval. In Mechelen zorgt met name de getijdenwerking op de Afleidingsdijle en de Zenne ervoor dat regenwater niet permanent geloosd kan worden, wat problemen kan veroorzaken wanneer intense regenbuien samenvallen met hoogwater. Bij de renovatie zal er dan ook allicht geïnvesteerd worden in een gescheiden rioleringsstelsel en in de werking van de sluizen op- en afwaarts van de Dijle.
De helft van de kademuren is in handen van De Vlaamse Waterweg, de andere helft is in privébezit. De zowat 400 eigenaars zullen worden uitgenodigd om de eventuele problemen en mogelijke ondersteuningsmaatregelen te bespreken.

bron: Belga