Katholieke Kerk zamelt bijna half miljoen euro in voor opvang Syrische vluchtelingen

Katholieke Kerk zamelt bijna half miljoen euro in voor opvang Syrische vluchtelingen

De katholieke Kerk heeft tijdens de kerstcollecte 480.064 euro ingezameld voor de opvang van Syrische vluchtelingen. Maandag 26 maart worden opnieuw 28 vluchtelingen met een humanitair visum verwacht, zo maakte de Belgische bisschoppenconferentie vandaag bekend. Samen met de andere erkende erediensten en de gemeenschap van Sant’Egidio sloot de Belgische katholieke Kerk in november 2017 een akkoord met de federale regering voor het opzetten van een privaat gefinancierde humanitaire corridor voor 150 Syrische kwetsbare vluchtelingen.

De bisschoppen engageerden zich voor 100 van deze vluchtelingen die in Turkije en Libanon verblijven. Aan de gelovigen werd gevraagd de opvang van deze en andere Syrische vluchtelingen waarvoor de katholieke Kerk zich inzet, te steunen met een gift tijdens de kerstviering van 2017. “Die kerstcollecte leverde 480.064,75 euro op”, aldus het persbericht.Bij de toewijzing van de humanitaire visa gelden specifieke criteria: kwetsbaarheid (gezinnen met kinderen, personen met een handicap of een bijzondere medische problematiek en ouderen), behoren tot een bedreigde minderheid (religieus, etnisch of cultureel) en eventuele banden met België.

De initiatiefnemers zorgen voor de indiening van de dossiers bij de Belgische consulaire diensten en betalen de administratieve kosten. Na screening en goedkeuring leveren de bevoegde federale diensten een humanitair visum af.

De kosten voor de vlucht naar België, voor kwalitatieve opvang en begeleiding en voor de eerste integratie tot aan de toekenning van de internationale bescherming zijn eveneens voor de initiatiefnemers. Indien nodig kan ook erna tot maximum een jaar verdere steun worden verleend. Een tiental vluchtelingen is inmiddels aangekomen. Maandag 26 maart worden opnieuw 28 mensen verwacht.

“Indien na de beloofde steun voor de vluchtelingen financiële ruimte overblijft, dan zal die integraal worden overgemaakt aan Caritas Internationaal voor de heropbouw in Syrië”, aldus de bisschoppen. Ze drukken hun “grote dank en waardering uit voor deze sterke uiting van verbondenheid met de slachtoffers van een van de gruwelijkste conflicten dat nu al zeven jaar ononderbroken aanhoudt. De katholieke Kerk in ons land zal zich blijven inzetten voor een cultuur van onthaal en ontmoeting, van respect voor de waardigheid van iedere mens zonder onderscheid.”

bron: Belga