Socialistische vakbond laakt schrappen van vergoedingen zonder compensatie bij de politie

Socialistische vakbond laakt schrappen van vergoedingen zonder compensatie bij de politie

De socialistische overheidsvakbond CGSP klaagt vandaag in een persbericht het gebrek aan compensaties aan binnen de hervorming van de lonen bij de politie, nu negentien vergoedingen en toelagen zullen verdwijnen. Het pre-akkoord over de vergoedingen van de politie werd dinsdag goedgekeurd door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en de drie overige politievakbonden VSOA, NSPV en ACV. Het akkoord bevat twee hoofdstukken: enerzijds zullen enkele barema’s gecorrigeerd worden om gelijke tred te houden met de evoluties binnen de federale overheid. Anderzijds komt er een grondige vereenvoudiging van het premiestelsel. De socialistische vakbond betreurt dat er geen hervorming komt van alle barema’s bij de geïntegreerde politie.

CGSP noemt het bovendien een “grote sociale achteruitgang” dat negentien vergoedingen en toelagen worden geschrapt vanaf juli 2019. De vakbond betreurt echter nog meer dat er geen compensatie voorzien wordt in ruil voor de opschorting. “Dit zal zich vertalen in het verlies van vergoedingen en premies voor personeelsleden die van functie moeten veranderen. En nieuwe politieagenten die na 1 juli 2019 worden aangenomen hebben er gewoon helemaal geen recht meer op. We wijzen in het bijzonder op de nabijheidstoelage, die talrijke politieagenten krijgen en die gold als het cement van een politie die dicht bij de burgers staat”, klinkt het in een persbericht.“CGSP is zich ervan bewust dat sommige personeelsleden voordeel halen uit de hervorming, maar vindt het onaanvaardbaar om sociale voordelen af te schaffen in het kader van de politiehervorming, zonder financiële alternatieven te voorzien voor het volledige personeelsbestand”, besluit CGSP.

bron: Belga