Gewesten zeventien jaar na datum bevoegd voor uitgavenplafond bij lokale verkiezingen

De Kamer heeft donderdag unaniem, op een tegenstem van PVDA na, een voorstel goedgekeurd waardoor de gewesten ook effectief bevoegd worden voor het uitgavenplafond bij de lokale verkiezingen. Dat die bevoegdheid naar de gewesten zou gaan, was al zeventien jaar geleden afgesproken in het kader van het Lambermontakkoord. Maar door een vergetelheid werd de bijzondere wet nooit aangepast. Toen Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) wilde sleutelen aan de limieten op het vlak van de uitgaven bij de gemeenteraadsverkiezingen, stelde de Raad van State dat de federale overheid daarvoor nog steeds bevoegd is. Tot ieders verrassing, want iedereen ging ervan uit dat de gewesten al jaren bevoegd zijn. Maar blijkbaar werd die bevoegdheidsoverdracht nooit doorgevoerd.
“Een vergetelheid die nu wordt rechtgezet”, zegt Kamerlid Inez De Coninck (N-VA). Omdat er sprake is van een aanpassing aan een bijzondere wet, is daarvoor wel een tweederdemeerderheid nodig. Dat bleek echter geen probleem. In de praktijk bepalen Vlaanderen, Brussel en Wallonië immers al hoeveel verkiezingsuitgaven politici mogen besteden aan hun campagne voor de lokale verkiezingen.

bron: Belga