“Daling werkloosheid door jobcreatie en aantrekkende economie”

Daling werkloosheid door jobcreatie en aantrekkende economie

Minister van Werk Kris Peeters reageert tevreden op de cijfers uit het jaarverslag van de RVA. De werkloosheid kwam uit op het laagste cijfer sinds 2000. “Dankzij ons beleid van jobcreatie en de aantrekkende economie”, aldus de minister. Peeters wijst onder meer naar de dalende werkloosheid bij de jongeren. Bij de -25 jarigen daalde het aantal werklozen met 16,4 procent. In totaal zijn er 272.000 werknemers die een vergoeding ontvangen binnen één van de systemen van tijdskrediet, thematische verloven en loopbaanonderbeking. “Het geeft mensen ruimte om op de momenten dat het nodig is, tijd te nemen om voor hun kinderen of naasten te zorgen. Een jaar geleden hebben we het tijdskrediet voor zorg en palliatief verlof daarom ook uitgebreid”, legt Peeters uit.

bron: Belga