Aanslagen Brussel – twee jaar later – Verzekeraars schatten kost aanslagen op 112 miljoen euro

De Belgische verzekeraars schatten dat ze zowat 112 miljoen euro uitgekeerd hebben of nog zullen uitkeren naar aanleiding van de aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven van Zaventem en de Brusselse metro. De schade aan de luchthaven zit wel niet in dat bedrag, omdat die verzekerd is bij een buitenlandse verzekeraar. Dat blijkt uit cijfers van sectororganisatie Assuralia. “We zitten nu op een totale kostprijs van 112 miljoen euro voor de aanslagen”, aldus voorzitter Hans De Cuyper.
De 112 miljoen euro is de schade die de Belgische verzekeraars uitgekeerd hebben of nog zullen uitkeren. 28,6 miljoen euro is effectief al uitgekeerd, het gaat dan bijvoorbeeld over verzorgingskosten. Wat nog uitgekeerd moet worden bevat onder meer rentebetalingen of uitkeringen.
Het gaat grotendeels over lichamelijke schade (94,3 miljoen). Voor morele schade is er sprake van 5,5 miljoen euro totale uitkeringen, voor materiële schade is dat 8,6 miljoen euro en er zijn ook nog andere kosten (3,9 miljoen).
Het bedrag stabiliseert al enkele maanden, duidde De Cuyper, al zijn er wel nog af en toe aangiftes. “Ik denk dat we ervan mogen uitgaan dat deze kost vrij accuraat is”, aldus voorzitter De Cuyper. Begin november was er bij Assuralia nog sprake van een kost van 116 miljoen euro.
Slachtoffers van aanslagen zullen in de toekomst door de verzekering bovendien beter beschermd en sneller vergoed kunnen worden, zo maakte minister van Werk Kris Peeters (CD&V) begin deze maand nog bekend. Peeters werkte daarover maatregelen uit in samenspraak met de verzekeringssector. Een vergoeding zou uiterlijk een jaar na het vaststellen van de invaliditeitsgraad moeten worden uitbetaald. Situaties waarbij slachtoffers geen beroep kunnen doen op een verzekering, worden uitgesloten.
Voor alle duidelijkheid: de slachtoffers na de aanslagen van Zaventem en Maalbeek worden allemaal vergoed. Maar bij een aanslag op een andere plaats of met andere middelen zou dat anders gelopen kunnen zijn. Niet alle openbare plaatsen zijn immers gedekt door een objectieve aansprakelijkheidsverzekering. En polissen dekken meestal maar als er sprake is van brand of ontploffing.
“Voortaan zullen verzekeraars alle slachtoffers vergoeden ongeacht of ze verzekerd zijn of niet, ongeacht de plaats waar de aanslag zal plaatsvinden en ongeacht de middelen die de terroristen gebruiken”, aldus De Cuyper.
De kanselarij van de eerste minister zet deze maand een website met alle informatie voor de slachtoffers online.

bron: Belga