Op twee jaar tijd 35% meer openstaande vacatures in de zorg

Foto Belga / M. Anciaux

De zorgsector snakt naar nieuwe werknemers. Tussen 2015 en 2017 is het aantal openstaande vacatures met meer dan een derde toegenomen. De vraag om een “opwaardering” van de beroepen in de zorgsector klinkt opnieuw.

2.538, dat is het aantal vacatures in de zorgsector waarvoor er eind 2017 nog steeds gezocht werd naar een geschikte kandidaat. De vraag naar nieuw personeel is accuut, want de voorbije jaren nam het tekort op de werkvloer zienderogen toe. Eind 2015 telde de sector nog 1.877 openstaande betrekkingen, blijkt uit het antwoord van minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn (N-VA). Dat is een stijging van 35% op twee jaar tijd.

Instroom vangt uitstroom niet op

De uitdaging is niet nieuw. De vergrijzing doet de vraag naar zorg al jaren stijgen. Tegelijkertijd staan in de zorg- en welzijnssector veel mensen op de drempel van hun pensioen. Die combinatie maakt dat er de komende jaren een grote nood is aan extra zorgpersoneel. De instroom is ook niet groot genoeg om de uitstroom en bijkomende noden op te vangen. Zo bleek eerder uit cijfers van Vlaams zorgambassadeur Lon Holtzer dat het tekort aan verpleegkundigen jaarlijks toeneemt met 3.500.

Om op korte termijn het probleem het hoofd te bieden, kondigde de minister aan in samenspraak met de zorgambassadeur in 2018 een nieuwe campagne te lanceren om werken in de zorgsector aantrekkelijker te maken. Eind februari lanceerde Vandeurzen ook met zijn collega-minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) het initiatief van ‘escape rooms’ rond de zorgsector in 30 scholen.

“Bedoeling is dat jongeren gedurende één lesuur samenwerken en tegelijk op een speelse manier kennismaken met de gezondheidssector”, vertelde het kabinet van de minister daarover in Het Nieuwsblad. “De puzzels en opdrachten liggen in lijn met de uitdagingen in verschillende sectoren: van de kinderopvang en thuisverpleegkunde tot de gehandicaptenzorg, de ouderenzorg, de jeugdzorg, de geestelijke gezondheidszorg en de revalidatie. Daarnaast zullen bij het verlaten van de escape room verschillende professionals klaarstaan om de nodige extra uitleg te geven.”

“Aantrekkelijke jobs uitwerken”

Maar dat is volgens N-VA-politicus Persyn onvoldoende. Er is meer nodig. Zelf pleit hij voor een ‘zorgshift’. Persyn: “Als we volop inzetten op vermaatschappelijking van de zorg en vinden dat de zorg een belangrijke maatschappelijke en economische meerwaarde betekent, moeten we de zorgberoepen ook daadwerkelijk opwaarderen, flexibelere en aantrekkelijkere werkmodellen uitwerken en daarvoor ook de nodige middelen mobiliseren. Een echte ‘zorgshift’, met meer middelen en geld voor handen aan het bed.”