Europa vraagt tot 2,8 miljard euro extra per jaar van België

Europa vraagt tot 2

België zal in het meest extreme scenario 2,8 miljard euro extra per jaar moeten afdragen aan de Europese Unie. Dat blijkt uit een voorstel van de Europese Commissie in de aanloop naar de volgende meerjaarlijkse financiering van de EU (voor de periode 2021-2027), zo zegt minister van Begroting Sophie Wilmès (MR) vandaag in Le Soir. Zijzelf verwacht dat het bedrag nog fors zal zakken, mogelijk in de richting van 800 miljoen euro per jaar. België draagt momenteel gemiddeld 5,5 miljard euro per jaar bij aan de Europese begroting. De komende jaren moet eerst en vooral de brexit gecompenseerd worden. De Britten dragen ongeveer 11 miljard euro bij per jaar. “Om hetzelfde niveau van engagementen te kunnen handhaven, is er ons gezegd dat de overige lidstaten hun rechtstreekse bijdrage zullen moeten verhogen van 1 naar 1,2 procent van hun bruto binnenlands product”, aldus Wilmès. “Dat betekent voor België grosso modo 800 miljoen euro per jaar.”

Daarnaast is er de financiering van “nieuwe Europese prioriteiten”. De Europese Commissie stelt voor dat België daarvoor 2 miljard euro extra per jaar op tafel zou leggen. “Een maximalistisch scenario”, benadrukt Wilmès.Over de verhogingen moeten de lidstaten en het Europees parlement nog onderhandelen, en de verwachting is dat de bedragen nog een flink stuk zullen dalen. Wilmès zelf spreekt in de krant van een mogelijk eindbedrag van 800 miljoen euro extra per jaar: 400 miljoen om de brexit op te vangen en 400 miljoen euro voor nieuw beleid.

bron: Belga