“Percentage werkende vrouwen met kinderen in ons land stijgt voorzichtig”

Gemiddeld 75,3 procent van de vrouwen tussen 25 en 49 jaar is in ons land aan het werk. Bij mannen in die leeftijdsgroep is dat 84 procent. Het aantal kinderen beneden de 16 jaar dat een gezin telt, maakt een groot verschil voor de tewerkstelling van vrouwen. Dat stelt het Belgische statistiekbureau Statbel vast naar aanleiding van de Internationale Vrouwendag, traditioneel op 8 maart. Statbel onderzocht de werkgelegenheidsgraad van 25- tot 49-jarigen volgens geslacht en aantal kinderen tussen het jaar 1986 en 2016. Als we kijken naar de situatie anno 2016, dan blijkt dat vrouwen zonder kinderen ongeveer gelijkwaardig zijn aan mannen als het om tewerkstelling gaat: 77,5 pct van de vrouwen en 78,1 pct van de mannen zonder kinderen is aan het werk. Heeft de vrouw één kind, dan daalt het werkgelegenheidspercentage naar 76,5 pct, terwijl het bij mannen met één kind fors stijgt (naar 88,7 pct). Een vrouw met twee kinderen is dan weer vaker aan het werk dan het gemiddelde bij vrouwen: 79,1 pct. Ook bij mannen met twee kinderen is het werkgelegenheidspercentage het hoogst: 93 pct.

Opmerkelijk is dat bij vrouwen met drie kinderen of meer het werkgelegenheidspercentage sterk afneemt: 56,8 pct van hen is aan het werk. Mannen met drie kinderen of meer halen 84 pct. De kloof tussen mannen en vrouwen blijft dus groot. Toch was er de afgelopen 30 jaar (1986-2016) ook een grote stijging van de vrouwelijke werkgelegenheid: het algemene werkgelegenheidspercentage bij vrouwen lag in 1986 nog op 52,6 pct (tegenover 75,3 pct in 2016). Waar bij mannen de percentages vrij gelijklopen, of hier en daar dalen tegenover 30 jaar geleden, stijgt het percentage van vrouwen in alle categorieën met 20 pct of meer.bron: Belga