Europees Parlement mocht 600.000 euro terugeisen van Jean-Marie Le Pen en Bruno Gollnisch

Europees Parlement mocht 600.000 euro terugeisen van Jean-Marie Le Pen en Bruno Gollnisch

Het Gerecht van de EU bevestigt de besluiten van het Europees Parlement om een bedrag van bijna 600.000 euro terug te vorderen van de Jean-Marie Le Pen, de gewezen leider van het Franse extreem-rechtse Front National en van FN-parlementslid Bruno Gollnisch. Begin 2016 heeft het Europees Parlement beslist dat een bedrag van iets meer dan 320.000 euro onterecht was uitbetaald voor een parlementair medewerker. Om soortgelijke redenen besliste het Europees Parlement midden 2016 om zowat 275.000 euro terug te vorderen van Bruno Gollnisch.

Beide parlementsleden vroegen het Gerecht van de EU om de besluiten tot terugvordering nietig te verklaren, maar hun beroep is nu afgewezen.bron: Belga