Europa licht Belgische sociaaleconomische uitdagingen door

Europa licht Belgische sociaaleconomische uitdagingen door

Enorme fileproblemen, grote mismatches op de arbeidsmarkt, de impact van de vergrijzing op de openbare financiën… De Europese Commissie heeft vandaag in een lijvig rapport de grote sociaaleconomische uitdagingen voor België geschetst. Ze beveelt de regeringen van ons land aan het gunstige economische klimaat aan te grijpen om belangrijke hervormingen door te voeren. In haar jaarlijkse evaluatie van de sociaaleconomische situatie in België erkent de Commissie dat de structurele hervormingen van de voorbije jaren hun vruchten hebben afgeworpen. De concurrentiekracht van de bedrijven is verbeterd en er zijn veel nieuwe jobs bijgekomen. Op sociaal vlak presteert ons land doorgaans goed.

Anderzijds heeft België slechts “beperkte vooruitgang” geboekt bij het aanpakken van een aantal problemen die de Commissie al jaren aankaart. De files bijvoorbeeld. Zo wordt er volgens de Commissie veel te weinig geïnvesteerd in vervoersinfrastructuur. Samen met de “perverse” fiscale voordelen voor bedrijfswagens maakt het gebrek aan goede infrastructuur het fileprobleem almaar groter. Het valt volgens de Commissie ook nog te zien of de mobiliteitstoelage of ‘cash for cars’ veel verschil gaat uitmaken op vlak van files en vervuiling.“België blijft het meest dichtgeslipte land van Europa, wanneer men kijkt naar het aantal uren dat mensen verliezen in het verkeer en in files, in het bijzonder rond Antwerpen en Brussel.”

Ook op de arbeidsmarkt ligt er volgens de Commissie werk op de plank. Ondanks het toenemend aantal jobs blijft de werkgelegenheidsgraad ver verwijderd van de Europese doelstelling en vinden vooral jongeren, laaggeschoolden, ouderen en mensen met een migratieachtergrond nog steeds onvoldoende toegang tot de arbeidsmarkt. Tegelijkertijd behoort België tot de landen met de meeste vacatures.

De hoge staatsschuld en de impact van de vergrijzing blijft eveneens een belangrijke werf. Met de pensioenhervormingen van 2015 is een eerste “aanzienlijke” stap gezet en een pensioensysteem met punten kan verder helpen om de houdbaarheid van de openbare financiën te versterken, meent de Commissie.

Ondanks de hervorming van de vennootschapsbelasting blijft het Belgische belastingsysteem voor de Commissie te complex, met te veel uitzonderingen en verstorende stimuli. Tegelijkertijd stipt ze aan dat de inkomsten uit milieubelastingen in België nog steeds tot de laagste van Europa behoren.

Tenslotte presteert het Belgische energie- en klimaatbeleid nog steeds onvoldoende om lokale luchtvervuiling en de uitstoot van broeikasgassen aan te pakken, aldus het rapport.

bron: Belga