Prof UA over LEZ: “Goed dat wagenpark verschoont, maar uitstootberekening is louter theoretisch”

Prof UA over LEZ: "Goed dat wagenpark verschoont

De studie over de impact van de Antwerpse lage-emissiezone stelt terecht dat het wagenpark dankzij de LEZ verjongt, maar die conclusies doortrekken naar een verminderde uitstoot van schadelijke stoffen is louter theoretisch en moet nog worden ondersteund door meetresultaten. Dat stelt hoogleraar Roeland Samson van de Universiteit Antwerpen, die onder meer meewerkte aan het Curieuzeneuzen-luchtkwaliteitsonderzoek. Een door de stad Antwerpen bestelde studie concludeert dat het wagenpark versneld aan het verjongen is door het invoeren van de LEZ. “Dat klopt en is een belangrijk resultaat”, zegt Samson. “Het is het bewijs dat een lage-emissiezone een invloed kan hebben op het gedrag van mensen. Het is wel jammer dat dit op stadsniveau moet worden doorgevoerd. Het zou beter zijn als er meteen ook strenge Vlaamse of zelfs Europese normen komen, zodat wagens overal minder schadelijke stoffen uitstoten.”

Samson zegt wel een probleem te hebben met de berekeningen die zouden wijzen op een verminderde uitstoot van schadelijke stoffen zoals roet en fijn stof in de LEZ. “Die zijn theoretisch juist, maar zeggen niet waar mensen op het terrein aan blootgesteld worden”, stelt hij. “Er wordt bijvoorbeeld geen rekening gehouden met de doorstroming: wagens die in de file staan, zoals bij de vele wegenwerken in Antwerpen, stoten meer uit. De eerste indicaties van metingen zijn dat de verbetering in de luchtkwaliteit er in de praktijk voorlopig niet lijkt te zijn.”

Volgens Samson moet het invoeren van een LEZ nog meer gepaard gaan met maatregelen om wagens in het algemeen ook minder te doen rijden, zoals het uitbouwen van een goed openbaar vervoer en park & rides aan de stadsrand.

bron: Belga