Meer vroegtijdige schoolverlaters door stijgende jobkansen

Meer vroegtijdige schoolverlaters door stijgende jobkansen

Als er meer jobkansen zijn, kiezen jongeren met een problematische schoolloopbaan er sneller voor om de schoolbanken te verlaten. Dat blijkt uit het rapport ‘vroegtijdige schoolverlaters’. Vroegtijdige schoolverlaters zijn jongeren tussen 18 en 25 jaar die het secundair onderwijs zonder diploma verlaten. In het schooljaar 2015-2016 behaalden 9 op de 10 leerlingen een diploma (61.707 jongeren). In datzelfde jaar verlieten 7.167 leerlingen de schoolbanken zonder diploma. Dit betekent dat 10,4% vroegtijdig de schoolbanken verliet zonder kwalificatie om hoger onderwijs te starten of kansrijk naar de arbeidsmarkt te stappen. In het schooljaar 2014-2015 was dit 9,7%. In het schooljaar 2009-2010, toen het eerste rapport verscheen, bedroeg het percentage vroegtijdige schoolverlaters nog 12%.

De economie doet het goed, maar het aantrekken van de arbeidsmarkt heeft ook een keerzijde. Ook jongeren die nog geen diploma hebben, komen sneller in verleiding om voor de arbeidsmarkt te kiezen. De stijging is met 1,5 procentpunt het sterkst in Limburg, terwijl Vlaams-Brabant de enige provincie is waar er geen stijging is. Niet toevallig aangezien Limburg de grootste toename in arbeidskrapte kent, terwijl Vlaams-Brabant de kleinste verandering kent.

De grootste groep vroegtijdige schoolverlaters zit in het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) (53,9%). Anders geformuleerd: de kans om vroegtijdig het onderwijs te verlaten ligt meer dan 20 keer zo hoog in het dbso dan in het aso waar slechts 2,5% zonder diploma de school verlaat. In het tso verlaat 7,1% vroegtijdig het school, kso 12,8% en bso 15,5%.

“De aantrekkingskracht van onze arbeidsmarkt verleidt ook jongeren zonder diploma. Ze wagen hun kans om een job te vinden. Het behalen van een diploma blijft echter de hefboom om duurzaam werk te vinden”, vindt minister Crevits. Ze verwijst naar recente hervormingen zoals het nieuwe duaal leren, de modernisering van het secundair onderwijs en de versterkte leerlingenbegeleiding.

bron: Belga