Kamer breidt mandatenaangifte uit naar kabinetten en overheidsbestuurders

Kamer breidt mandatenaangifte uit naar kabinetten en overheidsbestuurders

In de toekomst zullen kabinetsmedewerkers en politiek verkozenen in raden van bestuur een mandatenaangifte moeten indienen. Die maatregel heeft de plenaire Kamer vandaag unaniem goedgekeurd. De ingreep maakte deel uit van de conclusies van de werkgroep Politieke Vernieuwing, die een half jaar geleden de werkzaamheden beëindigde. Sinds 2005 zijn regeringsleden, parlementsleden, schepenen en burgemeesters verplicht bij het Rekenhof een aangifte te doen van hun mandaten en vermogens. Voortaan zullen ook inhoudelijke kabinetsmedewerkers en politiek verkozen leden van raden van bestuur, directies en adviesraden van bedrijven en vzw’s waar de overheid het voor het zeggen heeft, een mandatenlijst moeten indienen. Dat zal dus ook gelden voor dochterbedrijven en intercommunales.

De goedgekeurde maatregelen passen in de allereerste wetteksten die het levenslicht zien als gevolg van de werkzaamheden van de werkgroep Politieke Vernieuwing. Die werd opgericht na meerdere schandalen over hoge vergoedingen voor zitjes in allerlei raden waar nauwelijks werkzaamheden tegenover stonden, maar ook na de heisa omdat Kamervoorzitter Siegfried Bracke lid was van een adviescomité bij Telenet.

Het Rekenhof zal ook meer slagkracht krijgen om politici die hun mandaten niet of onvoldoende aangeven, te bestraffen. Zo zal het Rekenhof een waarschuwing kunnen geven, maar ook geldboetes kunnen uitschrijven. Hardnekkige politici kunnen zelfs verboden worden om verkozen te worden, en dit voor een periode van vijf jaar.

Een nieuwe website van het Rekenhof zal overigens publiceren waar politici zetelen en hoeveel ze daarvoor krijgen. Voor publieke mandaten zal de burger tot op de eurocent online kunnen terugvinden wat een bestuurder ontvangt. Wat iemand in de privé verdient, zal via een vork worden bekendgemaakt.

bron: Belga