Voorstel verplichte gemeenschapsdienst niet nodig

Voorstel verplichte gemeenschapsdienst niet nodig

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) staat niet te springen voor het federale voorstel van Open Vld voor de invoering van de verplichte gemeenschapsdienst voor langdurig werklozen. Volgens de N-VA-minister zitten de doelstellingen van dat voorstel al volledig in het Vlaamse systeem van wijkwerken. Bovendien dreigt het federale voorstel de flexibiliteit in dat Vlaamse systeem te ondermijnen. Dat heeft Muyters vandaag in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Axel Ronse (N-VA) en Emily Talpe (Open Vld). Open Vld dient een wetsvoorstel in dat de gemeenschapdsdienst voor langdurig werklozen wettelijk mogelijk moet maken. Het voorstel moet de gewesten de wettelijke mogelijkheid bieden om gemeenschapsdienst in te voeren voor langdurig werklozen. Bedoeling is dat langdurig werklozen twee halve dagen per week taken zouden kunnen krijgen.

Maar Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) lijkt niet happig op het voorstel. Volgens hem zit de doelstelling van het voorstel al vervat in het Vlaamse systeem van Wijkwerken, de opvolger van het PWA-stelsel. “Ik heb geen bezwaar tegen een federaal kader, maar ik heb het niet nodig. We doen dat al in Vlaanderen”, aldus Muyters.

De N-VA-minister gaat nog een stap verder en vreest zelfs dat het Open Vld-voorstel van twee halve dagen per week de flexibiliteit in het bestaande Vlaamse systeem kan verminderen. “Ons systeem varieert van enkele uren tot 60 uren in de maand. Twee halve dagen per week zou die flexibiliteit kunnen verminderen”, klinkt het. Volgens Emily Talpe (Open Vld) zou het federale voorstel voor gemeenschapsdienst wel degelijk een “bijkomend instrument” kunnen zijn dat een andere doelgroep beoogt dan het wijkwerken. “De twee systemen kunnen elkaar versterken”, meent Talpe. Minister Muyters weerlegt dat er een verschil is in de beoogde doelgroepen en taken.

bron: Belga