Minderjarige tienermoeders krijgen automatisch laagste tarief in kinderopvang

Minderjarige tienermoeders krijgen automatisch laagste tarief in kinderopvang

Minderjarige tienermoeders zullen in de toekomst in de kinderopvang automatisch het laagste tarief krijgen. Dat staat in een voorstel van decreet van Freya Saeys (Open Vld), Lies Jans (N-VA) en Katrien Schryvers (CD&V) dat is goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Enkel oppositiepartij Groen onthield zich – omwille van technisch-juridische bedenkingen – bij de stemming. Tienermoeders die nog naar school gaan, moeten vaak een beroep doen op kinderopvang. Omdat ze zelf geen inkomen hebben, geldt het inkomen van de grootouders van het kind als norm voor het bepalen van het opvangtarief. Op die manier draaien die grootouders vaak niet alleen op voor de kosten van hun eigen kinderen maar ook van hun kleinkinderen.

“Willen we het voor minderjarige tienermoeders mogelijk maken hun school af te maken én de grootouders de kans geven te blijven werken, dan is de betaalbaarheid van kinderopvang erg belangrijk. Daarom stellen we voor om voor de kinderen van minderjarige tienermoeders de laagste ouderbijdrage van 1,61 euro per dag te laten gelden”, zegt hoofdindiener Freya Saeys.

De voorbije jaren is het aantal tienermoeders gedaald. In 2014 waren er 882 moeders jonger dan twintig. In 2015 daalde dat aantal naar 843. Saeys: “Dat het aantal tienermoeders daalt, betekent niet dat er geen problemen meer zijn. Uit onderzoek blijkt dat tienermoeders veelal behoren tot gezinnen met een lager inkomen en een groter risico lopen op armoede. Zeker wanneer die gezinnen bijkomende financiële lasten moeten dragen.”

Momenteel krijgen ook pleegouders al automatisch het laagste tarief in de kinderopvang. De reden daarvoor is dat zij slechts over een beperkte pleegzorgvergoeding beschikken. Door een hogere tegemoetkoming in kinderopvang worden potentiële pleegouders aangemoedigd om erg jonge kinderen op te vangen.

Oppositiepartijen Groen en sp.a merkten wel op dat er een ‘breuk’ blijft op het moment dat de minderjarige tienermoeder 18 jaar wordt. Dan vervalt namelijk de automatische toekenning van het laagste tarief. Maar dan kan men volgens de indieners wel eventueel bij het OCMW aankloppen voor het toekennen van het laagste tarief.

bron: Belga