Groen licht voor decreet kunstonderwijs

Groen licht voor decreet kunstonderwijs

Het deeltijds kunstonderwijs kan vanaf september opleidingen dj of cabaret aanbieden, de eigen einddoelen bepalen en zelf beroepskwalificaties uitreiken. Het ontwerpdecreet van onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) heeft vandaag groen licht gekregen in het Vlaams Parlement. Enkel oppositiepartij sp.a onthield zich bij de stemming. Het deeltijds kunstonderwijs wacht al heel wat jaren op een eigen ‘niveaudecreet’. Zo’n decreet is nodig om tot het onderwijs te behoren en garandeert dat de academies Vlaams geld én controle van de onderwijsinspectie krijgen. Verschillende onderwijsministers beten hun tanden stuk op het dossier. Na consultatierondes met het werkveld en experten legde minister Crevits een ontwerpdecreet op tafel.

Heel wat vernieuwingen, maar vooral het verruimde aanbod springt in het oog. De meer dan 184.000 leerlingen in het deeltijds kunstonderwijs zullen vanaf september ook opleidingen cabaret, comedy, werelddans of zelfs dj kunnen volgen. Kunnen, want de academies zijn niet verplicht om die opleidingen in te richten, en moeten dat ook niet per se vanaf het schooljaar 2018-2019 doen. Idem voor de opleidingen muziek en woordkunst-drama. Daar kunnen de academies vanaf september lessen aanbieden voor kinderen vanaf 6 jaar, terwijl de leeftijdsgrens nu op 8 jaar ligt.

De academies krijgen ook meer creatieve vrijheid. De einddoelen mogen ze vanaf nu zelf bepalen. Het kunstonderwijs mag vanaf volgend schooljaar ook zelf beroepskwalificaties uitdelen. Concreet: leerlingen kunnen de competenties die ze op de kunstacademie geleerd hebben, op hun cv zetten als een verworven vaardigheid. Daarmee wil de minister leerlingen die van hun hobby hun beroep willen maken, beter ondersteunen.

Tot slot wil Crevits ook een breder publiek aantrekken. Nu schrijven vooral kinderen en volwassenen uit de “blanke middenklasse” zich in voor een kunstopleiding. Om daar een mouw aan te passen, kijkt de minister vooral naar gewone basis- en middelbare scholen, waar leerplicht geldt en alle sociale groepen in principe dus samenzitten.

Een leerkracht uit de kunstacademie kan bijvoorbeeld langsgaan in een gewone school in het kader van een vak als muzikale opvoeding. Ook met lokale culturele verenigingen als fanfares, of met het hoger onderwijs, kan worden samengewerkt. Projecten moeten aangevraagd worden op een nieuw online platform, waarna de Vlaamse overheid financiert.

Budgettair zullen kunstacademies extra middelen krijgen, in totaal meer dan 3 miljoen euro, en de ‘open-end financiering’ blijft: voor elke extra leerling, volgt extra budget.

bron: Belga