Gewesten zeventien jaar na datum bevoegd voor uitgavenplafond bij lokale verkiezingen

Gewesten zeventien jaar na datum bevoegd voor uitgavenplafond bij lokale verkiezingen

De Kamercommissie voor de Herziening van de Grondwet heeft woensdag een voorstel goedgekeurd waardoor de gewesten ook effectief bevoegd worden voor het uitgavenplafond bij de lokale verkiezingen. Dat die bevoegdheid naar de gewesten zou gaan, was al zeventien jaar geleden afgesproken in het kader van het Lambermontakkoord. Maar door een vergetelheid werd de bijzondere wet nooit aangepast. Toen Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) wilde sleutelen aan de limieten op het vlak van de uitgaven bij de gemeenteraadsverkiezingen, stelde de Raad van State dat de federale overheid daarvoor nog steeds bevoegd is. Tot ieders verrassing, want iedereen ging er van uit dat de gewesten al jaren bevoegd zijn. Maar blijkbaar werd die bevoegdheidsoverdracht nooit doorgevoerd.

“Een vergetelheid die nu wordt rechtgezet”, zegt Kamerlid Inez De Coninck (N-VA). Omdat er sprake is van een aanpassing aan een bijzondere wet, is daarvoor wel een tweederdemeerderheid nodig. Dat bleek echter geen probleem, want oppositiepartijen PS, sp.a, Ecolo en Groen steunden het voorstel. “Er is min of meer consensus bij de politieke partijen over de bevoegdheidsoverdracht. In de praktijk bepalen Vlaanderen, Brussel en Wallonië al hoeveel verkiezingsuitgaven politici mogen besteden aan hun campagne voor de lokale verkiezingen”, legt De Coninck uit. De tekst moet nog groen licht krijgen in de plenaire Kamer.

bron: Belga