Verkiezingen18 – Vlaamse oppositie ProLink in Linkebeek kijkt “kat uit de boom”

Verkiezingen18 - Vlaamse oppositie ProLink in Linkebeek kijkt
Verkiezingen18 - Vlaamse oppositie ProLink in Linkebeek kijkt "kat uit de boom"

De Vlaamse oppositie ProLink in Linkebeek heeft de knoop nog niet doorgehakt of het bij de komende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw een lijst indient. “We kijken op dit ogenblik de kat uit de boom of er aan Franstalige kant, naast de eenheidslijst waar Damien Thiéry momenteel op aanstuurt, een tweede lijst wordt ingediend waar we eventueel mee kunnen samenwerken”, aldus gemeenteraadslid Rik Otten van ProLink. “Tijdens onze jongste vergadering hebben we ons de vraag gesteld wat het verdere nut is om als Vlaamse lijst in de gemeenteraad nog verder oppositie te voeren. Alles wat wij zeggen, wordt door de Franstalige meerderheid immers toch steevast communautair geframed. Het zou voor de inhoud van het debat zinvol zijn dat er in de gemeenteraad ook een Franstalige oppositiefractie zou komen”, aldus Otten.
Vooraleer een definitieve beslissing te nemen om bij de gemeenteraadsverkiezingen opnieuw met een eigen lijst op te komen, wil Prolink bekijken of er bij de Franstaligen een initiatief wordt naast de lijst-Thiéry. “In dat geval zullen wij nagaan of wij met hen kunnen samenwerken”, aldus Otten die hierbij verwijst naar het feit dat er in Linkebeek toch heelwat Franstaligen zijn die problemen hebben met het autoritaire van Thiéry.
Bij de verkiezingen in 2012 haalde de Franstalige LB-lijst van Damien Thiéry 13 van de 15 gemeenteraadszetels. De Vlaamse eenheidslijst ProLink was goed voor de overige twee zetels. Bij de buitengewone verkiezingen in 2015 waren er enkel de 13 LB-zetels verkiesbaar. LB haalde ze alle 13 terug opnieuw.

Bron: Belga