PS wil af van benoeming burgemeesters faciliteitengemeenten door Vlaams minister

PS wil af van benoeming burgemeesters faciliteitengemeenten door Vlaams minister

Het systeem van benoeming van de burgemeesters van de faciliteitengemeenten door de Vlaams minister van Binnenlands Bestuur moet worden opgeheven. Dat staat in een voorstel van resolutie van Christophe Lacroix (PS) dat vandaag door de plenaire Senaat in overweging genomen werd. Hij vraagt ook dat de toepassing van de taalwetten in de gemeenten met taalfaciliteiten te herzien zodat zowel het Nederlands als het Frans gebruikt kan worden door gemeenteraadsleden, schepenen en burgemeester in de gemeenteraad en andere lokale organen. Ook burgers zouden beide talen moeten kunnen gebruiken bij de openbare diensten, en dus ook de sociale diensten.

In de resolutie wordt de federale regering ook gevraagd de Raamovereenkomst van de Raad van Europa voor de bescherming van de nationale minderheden, die op 1 februari 1995 werd goedgekeurd, te bekrachtigen en het Vlaams Parlement te verzoeken hetzelfde te doen.

bron: Belga