MIVB en Villo! gratis bij overschrijding fijnstofdrempel gedurende 2 dagen

MIVB en Villo! gratis bij overschrijding fijnstofdrempel gedurende 2 dagen

De Brusselse regering heeft onlangs in tweede lezing een voorstel goedgekeurd om “noodmaatregelen” in te voeren bij verhoogde concentraties van fijn stof in de lucht. Concreet worden het openbaarvervoernetwerk MIVB en het deelfietsensysteem Villo! gratis als de informatiedrempel voor fijn stof gedurende twee opeenvolgende dagen overschreden wordt. Dat schrijven La Dernière Heure en La Libre Belgique vandaag. Auto’s krijgen ook extra snelheidsbeperkingen opgelegd: op wegen met een maximumsnelheid van 70 tot 90 kilometer per uur wordt dat 50 kilometer per uur, op de Brusselse Ring wordt dat 90 kilometer per uur. Verwarmen met hout wordt verboden, tenzij het de enige verwarmingsbron is voor een gezin.

De maatregelen treden in werking als de informatiedrempel voor fijn stof gedurende twee opeenvolgende dagen overschreden wordt. Dat is zo als het glijdende gemiddelde voor fijnstofconcentratie over 24 uur 51 tot 70 microgram per kubieke meter lucht bedraagt.

De Brusselse regering houdt bij de beoordeling van de luchtkwaliteit voortaan ook rekening met het “fijnere fijn stof” PM 2,5.

bron: Belga