Thuis van wacht zijn telt als werk – wacht bij brandweervrijwilliger nu anders geregeld

Thuis van wacht zijn telt als werk - wacht bij brandweervrijwilliger nu anders geregeld

Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) laat het arrest van het Europees Hof over wachtdienst bij de vrijwillige brandweer analyseren. In de Kamer merkte hij wel op dat wachtdiensten sinds de brandweerhervorming duidelijker geregeld zijn en dat er nu met vrijwilligers overeengekomen wordt wanneer ze beschikbaar zijn. Het Europees Hof oordeelde deze week dat een vrijwillige brandweerman uit Nijvel de wachttijden die hij thuis moest doorbrengen als werk mag beschouwen omdat die wacht zeer sterk zijn mogelijkheden beperkte om andere dingen te doen. In de Kamer wilden onder meer Koen Metsu (N-VA) en Franky Demon (CD&V) weten wat minister Jambon over het arrest dacht. Ze vreesden onder meer voor de betaalbaarheid van de brandweervrijwilligers.

Minister Jambon wees erop dat het arrest betrekking heeft op een bijzondere situatie bij de brandweer van Nijvel die dateert van voor de brandweerhervorming. De brandweer daar had een vrij rigide systeem, waarbij vrijwilligers met wacht thuis moesten zijn en zelfs op straffe van sancties binnen de tien minuten na een oproep op de kazerne moesten zijn.

Sinds de brandweerhervorming is de wacht voor vrijwillige brandweermannen geregeld in een koninklijk besluit (kb) en een omzendbrief. “Er wordt met de vrijwilligers afgesproken wanneer ze beschikbaar zijn. Bovendien hebben de meeste zones technologie waarmee een vrijwilliger zich beschikbaar kan melden en zich ook kan afmelden”, zei Jambon. De minister laat het arrest wel grondig uitpluizen.

bron: Belga