Test-Aankoop waarschuwt voor veiligheidsproblemen bij 1 op 2 goedkope USB-laders

Test-Aankoop waarschuwt voor veiligheidsproblemen bij 1 op 2 goedkope USB-laders

Uit onderzoek van Test-Aankoop blijkt dat de helft van de goedkope USB-laders niet aan de veiligheidsnormen voldoet, zo meldt de verbruikersorganisatie vandaag. De organisatie roept de autoriteiten op de consument te beschermen. Test-Aankoop onderzocht 51 USB-laders, zowel originele exemplaren als goedkope imitaties, op hun elektrische veiligheid. De consumentenorganisatie stelde veiligheidsproblemen vast in één op de twee gevallen.

Vooral onder de laders bestemd voor Apple-producten zijn er veel gevaarlijke exemplaren op de markt: daar voldoet vier op de vijf goedkope laders niet aan de vereisten. Daarnaast komt één op vier laders voor Samsung-producten niet tegemoet aan de veiligheidsnormen, net zoals 40 procent van de universele laders. De problemen met de USB-laders kunnen volgens Test-Aankoop leiden tot oververhitting, het smelten van onderdelen, brand en elektrocutie.

Opmerkelijk genoeg beschikken bijna alle onveilige USB-laders over een CE-logo (Conformité européenne), wat betekent dat ze in overeenstemming zijn met de Europese regelgeving. Test-Aankoop roept de autoriteiten dan ook op maatregelen te nemen om de consument beter te beschermen. De organisatie heeft federaal minister van Consumentenzaken Kris Peeters (CD&V) en de administratie bevoegd voor de veiligheid gevraagd de inbreuken en risico’s toe te lichten.

bron: Belga