Scholen zullen vaker worden doorgelicht

Scholen zullen vaker worden doorgelicht

Scholen zullen in de toekomst minstens eenmaal om de zes jaar een bezoek krijgen van de onderwijsinspectie. Nu is dat nog om de tien jaar. Dat staat in de hervorming van de onderwijsinspectie die vandaag is goedgekeurd in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement. Bedoeling van de hervorming is ook dat de inspecties transparanter gebeuren, dat ouders en leerlingen bij de inspecties betrokken worden en dat de dialoog tussen de inspectiediensten en de scholen verbetert. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) heeft al langer plannen om de onderwijsinspectie op een nieuwe leest te schoeien en een inspectie 2.0 op poten te zetten. Nu klagen scholen nog vaak over het papierwerk en de stress die komen kijken bij een bezoek van de inspectiediensten. Met de hervorming moet er een betere dialoog komen tussen inspectie en scholen. “Wederzijds vertrouwen is het sleutelwoord”, klinkt het.

Een van de grote vernieuwingen is dat scholen vaker zullen doorgelicht worden. Dat zal voortaan om de zes jaar zijn in plaats van om de tien jaar. De doorlichtingen zelf zullen ook wat anders verlopen en scholen zullen niet langer een ‘goede’ of ‘slechte’ score krijgen, maar een begeleidend advies. Er zijn twee mogelijkheden, ofwel krijgt de school een gunstig advies waarbij de erkenning verder gezet mag worden, ofwel een ongunstig advies waarbij de onderwijsinspectie adviseert om de procedure tot intrekking van de erkenning op te starten.

Voor scholen zelf zal er bij een inspectie minder papierwerk zijn, onder meer door het schrappen van het vooronderzoek. Bedoeling is ook dat de inspectie niet alleen in dialoog gaat met de schoolleiding, maar dat ook leerlingen en ouders betrokken worden. “Op die manier wil de inspectie ook polsen naar de samenwerking, de communicatie, het welbevinden en de betrokkenheid op school. In het basisonderwijs zal elke doorlichting daarom ook starten met een rondleiding doorheen de school door leerlingen”, legt minister Crevits uit.

Nieuw is ook dat de inspectie in de toekomst zal samenwerken met de inspectie levensbeschouwelijke vakken. Op dit moment zijn de onderwijsinspecteurs niet bevoegd voor het toezicht op levensbeschouwelijke vakken.

bron: Belga