Provincies moeten wachten op bestrijdingsmiddel tegen eikenprocessierups

De provincies hebben het bestrijdingsmiddel tegen eikenprocessierupsen aangevraagd, maar de Europese toestemming daarvoor dreigt langer te duren. Dat melden Limburgs gedeputeerde Ludwig Vandenhove (sp.a) en het Provinciaal Natuurcentrum Limburg. Binnen iets meer dan een maand kruipen de eikenprocessierupsen opnieuw uit hun eitjes. Verschillende gemeenten bereiden zich rond deze periode al voor om de burgers zo weinig mogelijk last te laten ondervinden van de brandharen. “De gemeenten bakenen zones af waar er niets moet gebeuren, omdat er geen risico is voor de volksgezondheid, en ze bakenen zones af waar ze preventief de rupsen onschadelijk willen maken met het bacteriepreparaat Bacillus thuringiensis (Bt)”, zegt Ludwig Vandenhove (sp.a), Limburgs gedeputeerde van Leefmilieu en Natuur.
Het bacteriepreparaat – dat door de rupsen wordt opgegeten – moet dus tijdig aangekocht worden, maar de provincies moeten wachten op de Europese toelating voor het product. “Door gebrek aan een wettige erkenning van een product op basis van Bt als biociden hebben de provincies de laatste drie jaar een tijdelijke erkenning aangevraagd voor het product Foray 48B. Dat kan maar drie keer aangevraagd worden bij de federale overheid, de vierde keer beslist de Europese Commissie over de toelating”, aldus Vandenhove. “De aanvraag is reeds gebeurd, maar de procedure is veel langer. De eventuele toestemming zal ten laatste eind april gegeven worden.”
Hoewel het nog vroeg is om de rupsenplaag in te schatten, is het bestrijdingsmiddel absoluut noodzakelijk om de rupsen te bestrijden. “De vooruitzichten zijn dezelfde als de voorbije jaren. Er zijn geen signalen dat er meer of minder rupsen zullen zitten, maar het kan dikwijls van straat tot straat wisselen”, zegt Luc Crevecoeur van het Provinciaal Natuurcentrum Limburg. “Als we geen toelating krijgen, kunnen we echter niks spuiten om de processierups te bestrijden. Dan zullen er wellicht illegale producten gebruikt worden door mensen die het heft zelf in handen willen nemen.”

bron: Belga