Europees Parlement wil dat lidstaten meer bijdragen aan Europese begroting

Europees Parlement wil dat lidstaten meer bijdragen aan Europese begroting

Het Europees Parlement wil dat de lidstaten vanaf 2020 meer gaan bijdragen aan de Europese begroting. Dat blijkt uit rapporten die in de aanloop naar de Europese top met ruime meerderheid zijn goedgekeurd door de begrotingsexperts van het halfrond. Morgen buigen de Europese staatshoofden en regeringsleiders zich in Brussel een eerste keer over de financiering van de Europese Unie na 2020. Dat belooft een bijzonder moeilijk debat te worden. Niet enkel slaat het vertrek van Groot-Brittannië een gat van 12 tot 15 miljard euro in de begroting, de Europese Commissie claimt ook extra geld om nieuw beleid op domeinen als migratie, defensie en veiligheid te financieren.

In het Europees Parlement pleit men alvast voor een groter budget. In haar advies stelt de begrotingscommissie vandaag voor om het plafond te verhogen van de huidige 1 procent van het bruto nationaal inkomen tot 1,3 procent. Dat is ambitieus. Zo mikt de Commissie eerder op 1,1 tot 1,2 procent. Maar volgens de Europese volksvertegenwoordigers is 1,3 procent noodzakelijk om nieuwe beleidsprioriteiten te financieren, en bestaande uitgavenposten als het landbouwbudget en de cohesiefondsen voor armere regio’s op peil te houden.

“We leggen de bal in het kamp van de regeringsleiders: indien jullie niet akkoord gaan, zeg ons dan waar jullie willen besparen”, stelt de Pool Jan Olbrycht (EVP). Nederland, Zweden en Oostenrijk hebben laten verstaan dat ze hun bijdrage niet willen verhogen. Een meerderheid van de lidstaten lijkt daartoe wel bereid. Ook België zou naar verluidt “niet a priori neen” zeggen. N-VA-Europarlementslid Sander Loones vindt dan weer dat de regering voor een kleiner Europees budget moet gaan. “Minder leden in de club, betekent minder geld”, klinkt het.

Om de rechtstreekse factuur van de lidstaten onder controle te houden, breken de Europarlementsleden opnieuw een lans voor meer Europese inkomsten. “Wij stellen geen Europese belasting voor”, verzekerde de Belg Gérard Deprez (MR). Wel zouden de lidstaten een deel van de geïnde belastingen rechtstreeks kunnen doorstorten naar Europa, bijvoorbeeld via de hervorming van het btw-stelsel, de vennootschapsbelasting, de milieubelasting of een taks voor digitale spelers als Google.

Deprez wees erop dat het steeds de bedoeling is geweest om Europa met eigen inkomsten te financieren. Het zou een einde kunnen maken aan het eeuwige gebakkelei tussen de lidstaten die meer bijdragen dan ontvangen (nettobetalers) en de andere lidstaten (netto-ontvangers), en aan het ondoordringbare kluwen van kortingen op de nationale bijdrages dat uit die discussies is voortgevloeid. Toch moet het parlement zich weinig illusies maken. “Een akkoord over meer Europese inkomsten is nog moeilijker dan een akkoord over hogere bijdrages”, observeert een Europese topfunctionaris. De rapporten werden donderdag met ruime meerderheden goedgekeurd in de begrotingscommissie. Ze worden in maart voorgelegd aan de plenaire vergadering.

bron: Belga