Regering mikt op afwijking Europese begrotingsafspraken voor investeringspact

Premier Charles Michel wil de Europese Commissie toestemming vragen om 0,5 procent van het bbp af te wijken van de begrotingsafspraken om investeringen met een grote economische impact te financieren. Dat heeft de premier vandaag bevestigd in de Kamer, waar hij een stand van zaken gaf over het investeringspact waar hij zijn schouders onder zet. De afwijking zou neerkomen op 2 miljard euro. De eerste minister broedt al langer op een investeringspact, om het tanende investeringsniveau in ons land opnieuw op te krikken. Dat moet tegen 2030 alles samen 60 miljard euro mobiliseren. Inmiddels werden negen werkgroepen opgericht: zes thematische en drie transversale. Bedoeling is dat het Strategisch Comité tegen juni 2018 een volledig verslag opstelt met vier tot vijf concrete, brede aanbevelingen voor de politieke wereld.

De premier kondigde aan dat Europa om toestemming zal worden gevraagd om eenmalig met 0,5 procent van het bbp af te wijken van de middellangetermijndoelstellingen. Daarbij gelden echter enkele voorwaarden. Het tekort mag niet hoger oplopen dan drie procent van het bbp, de regering moet gedurende twee jaar grote structurele hervormingen hebben doorgevoerd, binnen de vier jaar moeten de voorziene begrotingsdoelstellingen worden gehaald en – last but not least – de schuldgraad moet met meer dan een procent dalen over een gemiddelde periode van drie jaar.

Ondertussen heeft elke entiteit van ons land een lijst opgesteld met prioritaire projecten die ze als strategisch beschouwt. Met die projecten is tegen 2020-2021 meer dan 9 miljard euro gemoeid, waarvan ruim 1,7 miljard euro op federaal niveau. De federale thema’s zijn veiligheid, mobiliteit, energie en digitaal. Nieuwe projecten die de regering daarbinnen naar voren schuift, zijn het Myrrha-project en EuroHPC, een Europees project rond de bouw van supercomputers.

bron: Belga