Begroting – Voka bepleit invoering uitgavennorm

Werkgeversorganisatie Voka roept op om een duidelijke uitgavennorm in te voeren. Volgens een studie van de werknemersorganisatie is de afgelopen tien jaar immers niet veel bespaard door de regeringen. “Onze primaire overheidsuitgaven stegen met gemiddeld 2,1 procent per jaar fors”, stelt Voka. “Hoewel er sinds het begin van deze legislatuur een duidelijke trendbreuk merkbaar is, blijft de reële uitgavengroei nog steeds licht stijgend.” “Als we echt duurzaam willen saneren, moeten we niet kijken naar het begrotingsevenwicht maar naar de uitgaven”, aldus Hans Maertens, gedelegeerd bestuurder van Voka. “Een uitgavennorm zou alvast een betere indicator zijn om de gezondheid van onze overheidsfinanciën te meten.”
In een nieuwe analyse van het begrotingsbeleid van de verschillende regeringen, zegt Voka vast te stellen dat slechts vijf EU-lidstaten de afgelopen tien jaar een grotere toename van de overheidsuitgaven dan België hebben gekend. De primaire uitgaven stegen van ongeveer 44 procent bbp in 2002 tot iets meer dan 52 procent bbp in 2014. Sindsdien is er een dalende tendens. “In vergelijking met de rest van de EU stegen de primaire overheidsuitgaven de voorbije 10 jaar met gemiddeld 2,1 procent per jaar fors”, stelt de werkgeversorganisatie.
Volgens Voka brengt die vaststelling een “belangrijke contradictie” aan het licht. “De indruk wordt gewekt dat we wel al 20 jaar serieus op overheidsuitgaven hebben bespaard, terwijl het tegendeel waar is”, luidt het.
Volgens Hans Maertens moet het begrotingsbeleid fundamenteel anders worden gestuurd. “Een netto-uitgavennorm zou een veel betere indicator zijn om de overheidsfinanciën gezond te maken”, aldus de gedelegeerd bestuurder. “Deze focust immers enkel op begrotingscomponenten die beleidsmarkers rechtstreeks controleren. De netto-uitgavennorm corrigeert ook onverwachte fluctuaties aan de inkomstenzijde, terwijl het geen rekening houdt met dalende interestuitgaven, want dit zijn in essentie meevallers.”
De werkgeversorganisatie wil ook dat de begrotingscoördinatie tussen de verschillende regeringen beter wordt afgestemd. Zo is nog geen akkoord bereikt over de individuele begrotingstrajecten, terwijl de Europese Raad dit jaarlijks aan de kaak stelt, aldus Voka.
Volgens de organisatie kunnen de regeringen inspiratie putten uit Duitsland, waar de financiële ondersteuning “doelgerichter en conditioneler” is.

bron: Belga