Fietsersbond wil dat gekende zwarte punten ‘zonder verwijl’ aangepakt worden

De Fietsersbond wil dat de wegbeheerders de gekende zwarte punten ‘zonder verwijl’ aanpakken. Dat zegt de vereniging maandagavond in een reactie op het dodelijk verkeersongeval op een kruispunt in Oostakker, dat al sinds 2002 gekend stond als een zwart punt. Het ongeval gebeurde maandagmorgen op het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de Orchideesstraat, en kostte het leven aan een meisje van 16.
“In 2004 was er een ontwerp. In 2012 werd een woning hiervoor onteigend. In 2016 kondigde de bevoegde minister nog aan dat dit zwart punt op de lijst stond van de aan te pakken punten. De nodige financiële middelen werden voorzien en toegewezen om van het kruispunt een rondpunt te maken. Jammer genoeg is er tot op vandaag nog geen veilig kruispunt”, stelt de Fietsersbond, die spreekt van schuldig verzuim.
De Fietsersbond eist dat de zwarte punten onmiddellijk worden weggewerkt, en vraagt aan het Vlaamse Gewest snel een fietsveilige verkeerslichtenregeling op al zijn kruispunten. De stad Gent moet dan weer werk maken van veilige fietsroutes naar alle rand- en buurgemeentes.

bron: Belga